DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a) …………, domiciliat(a) in ………… inculpat(a), parte vatamata, parte civila, parte responsabila civilmente, in dosarul penal nr. ………., declar:
 RECURS
 impotriva deciziei penale (sau incheierii) nr. ………. din ……….. pronuntata de ………. prin care (se enunta solutia data de instanta de apel).
 Motivele de recurs:
   In fapt:
   – prin rechizitoriul parchetului de pe langa ……………. din s-a dispus trimiterea in judecata a mea sau a inculpatului(ei), pentru savarsirea infractiunii de ……………. prevazuta de art. …., constand in aceea ca ………………………..
   – la plangerea prealabila a mea, in calitate de parte vatamata sau a partii vatamate ……….., a fost pusa in miscare actiunea penala impotriva mea sau a inculpatului(ei) …………, pentru savarsirea infractiunii de ………….. prevazuta de art. …… constand in aceea ca ……………;
   – prin sentinta penala nr. ………. din, sau decizia penala nr. ……… din ………. in baza art. ….. s-a dispus condamnarea, achitarea, incetarea procesului penal, ori instanta si-a declinat competenta; sau instanta a hotarat restituirea cauzei parchetului, in vederea completarii urmaririi penale etc.
   Pentru a pronunta aceasta hotarare, instanta de fond a retinut ca ………. ………………..
   Am declarat apel, care, prin decizia penala nr. ……… din ………. a ……….. a fost respins.
   Consider ca hotararea instantei de apel (cat si a instantei de fond) este gresita pentru ca ………….. (se enunta cazul sau cazurile de casare prevazute de art. 385 C. proc. pen., aratand motivul sau motivele ce justifica casarea hotararii atacate.
   In consecinta, va rog sa admiteti recursul, sa casati hotararea atacata si sa:
   a) mentineti hotararea primei instante, pentru ca apelul a fost gresit admis;
   b) dispuneti achitarea mea (a inculpatului) sau incetarea procesului penal fiind vorba de un caz prevazut de art. 11 C. proc. pen.;
   c) dispuneti rejudecarea de catre instanta a carei hotarare a fost casata pentru cazul de nulitate prevazut de art. 197 alin. 2 C. proc. pen., respectiv ……………, sau pentru ca (a se vedea art. 38511 alin. 1 pct. 1 lit. c alin. 1 partea finala C. proc. pen.);
   d) dispuneti rejudecarea de catre instanta de recurs pentru ca (se enunta motivul care determina aceasta masura si care nu se incadreaza in dispozitiile art. 38515 alin. 1 pct. 1 lit. c, C. proc. pen.).
   In drept, imi intemeiez recursul pe dispozitiile art. 3859 alin. 1 pct. … si art. 38515 alin. 1 pct. 1 lit. ….. C. proc. pen.
   Dovada motivelor o fac cu ………………….
   Depun cererea in dublu exemplar.
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL …………………

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships