DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a) …………… domiciliat(a) in ………………..
   Declar
 RECURS
 impotriva deciziei civile nr. ……. din …….. a Tribunalului ……….. pronuntata in dosarul nr. …….., cat si impotriva sentintei civile nr. …….. din ……….. a Judecatoriei ………… pronuntata in dosarul nr. ……, parte intimata fiind …………. domiciliat(a) in ………….., pe care va rog sa-l admiteti, sa casati cele doua hotarari si rejudecand cauza in fond, sa respingeti actiunea formulata impotriva mea.
   Totodata, va rog sa dispuneti, prin incheiere motivata, suspendarea executarii hotararilor atacate, fara citarea partilor, chiar inainte de primirea dosarului.
   De asemenea, urmeaza ca intimatul(a) sa fie obligat(a) sa-mi plateasca cheltuielile de judecata pe care le voi face cu acest proces.
 Motive:
   In fapt intimatul(a) m-a chemat la judecata pentru tulburare de posesie, actiune care s-a admis; am fost obligat(a) sa-i respect posesia asupra unui teren in suprafata de ……..
   Am formulat apel, cat si cerere de suspendarea executarii hotararii atacate, care era executorie de drept, in temeiul art. 278 alin. 1 pct. 6, C. proc. civ.
   Instanta de apel, prin incheierea din data de a dispus suspendarea executarii si prin decizia nr. …….. din ………., mi-a respins apelul, hotarare definitiva, si intimatul(a) a si cerut executarea silita.
   De aceea, ma vad nevoit(a) ca in primul rand sa va rog ca in temeiul art. 300 alin. 4, C. proc. civ. sa dispuneti, prin incheiere motivata, suspendarea executarii, fara a cita partile si chiar inainte de sosirea dosarului.
   Urgenta luarii masurii de suspendare a executarii se justifica prin aceea ca cele doua hotarari atacate s-au pronuntat cu lipsa de procedura, pentru ca eu nu am fost citat(a), dovada actele din dosar, motiv care va conduce la casarea celor doua hotarari.
   Cat priveste motivul de recurs, este cel enuntat, in vederea suspendarii executarii, prevazut de dispozitiile art. 304 pct. 5, C. proc. civ.
   De aceea, in temeiul art. 312 C. proc. civ., va rog sa admiteti recursul, sa casati cele doua hotarari atacate si sa trimiteti cauza aceleiasi instante in vederea rejudecarii cu procedura legal indeplinita.
   In drept, imi intemeiez recursul pe dispozitiile art. 299art. 316 C. proc. civ.
   Dovada motivelor o fac cu actele existente in dosar si cu somatia emisa de executorul judecatoresc, care imi cere ca pana la data de …….. sa predau terenul intimatului(ei).
   Depun recursul in dublu exemplar pentru a se comunica intimatului(ei) odata cu citatia.
 Anexez chitanta de plata sumei de …… lei, reprezentand taxa de timbru si timbrul judiciar in valoare de ………. lei.
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL CURTII DE APEL …………

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships