DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul …………………. (numele si prenumele reclamantului din cererea reconventionala) domiciliat in ………………. (localitatea in care domiciliaza reclamantul din cererea reconventionala), judetul ………….., str. …………., nr. …., etajul …. apart. ….. fac prezenta cerere reconventionala la actiunea care formeaza obiectul dosarului nr. ……… al acestui tribunal si care mi-a fost intentata de …………………… (numele si prenumele paratului din cererea reconventionala) domiciliat in …………… (localitatea in care domiciliaza paratul din cererea reconventionala), judetul ……………, str. …………., nr. …. etajul …., apart. …., pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa-l obligati sa ………………………………………………………………….. ……………….. (obiectul actiunii) si sa-mi plateasca cheltuieli de judecata si onorariu de avocat. Apreciez obiectul cererii la suma de ……. lei
   Motivele cererii sunt urmatoarele:
   In fapt, (se expune situatia de fapt pe care se intemeiaza cererea reconventionala).
   In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. …….. (se indica temeiul de drept specific) si ale art. 119 – 120 Cod procedura civil.
   Inteleg sa ma folosesc ca probe de: ………………………………….. …………………………………………………………………. (se vor indica mijloacelor de proba, iar daca se solicita si proba cu martori, se vor arata numele, prenumele si adresele martorilor).
   Depun prezenta cerere, precum si actele sus-mentionate, (daca printre mijloacele de proba nu figureaza dovada cu acte, se va elimina aceasta mentiune), in dublu exemplar, dintre care unul pentru instanta si altul pentru a fi comunicat reclamantului din actiunea principala.
 Semnatura reclamantului din cererea
 reconventionala,
 ………………………………
   DOMNULUI PRESEDINTE AL ………………………….

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships