DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a) ………….., domiciliat(a) in ……………….,
   Formulez:
 RECURS IMPOTRIVA ORDONANTEI DE ADJUDECARE
 nr. ………. din …………. pronuntata de …………intimati fiind:
   – creditorul(oarea) ………….., domiciliat(a) in ……………… si
   – adjudecatarul(oarea) …………, domiciliat(a) in …………….., prin care mi s-a vandut imobilul ………., la pretul de …….. lei.
   Va rog sa admiteti recursul, sa casati ordonanta de adjudecare pentru cazul prevazute de art. 555 alin. 1 pct ….. C. proc. civ. si sa obligati pe intimati sa-mi plateasca cheltuielile de judecata pe care le voi face cu acest proces.
 Motivele recursului:
   In fapt, la cererea creditorului intimat ……………, mi-a fost vandut imobilul ………….. la pretul de ……….. lei, cumparator fiind adjudecatarul-intimat …………….
   Ordonanta de adjudecare urmeaza sa fie casata pentru ca au fost nesocotite dispozitiile art. 555 alin. 1 pct. ….. C. proc. civ., pentru ca …………..
   In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 552art. 556 C. proc. civ.
   Dovada sustinerilor mele o fac cu ………………..
   Depun cererea in trei exemplare, pentru a se comunica celor doi intimati.
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI ………………

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships