DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a) ………….., domiciliat(a) in …………, actualmente detinut(a) in penitenciarul ……………
   Respectuos va rog sa dispuneti RECALCULAREA PEDEPSELOR pentru infractiunea continuata sau complexa prevazute de art. ……., pentru care am fost condamnat(a) definitiv prin doua hotarari diferite, urmand sa se dispuna sa execut o singura pedeapsa.
 Motive:
   In fapt, prin sentinta penala nr. ………… din ………, pronuntata de ………… in baza art. ….., am fost condamnat(a) la ……… retinandu-se in sarcina mea ca …………..
   Ulterior acestei condamnari s-au descoperit si alte acte materiale care intrau in continutul aceleiasi infractiuni, pentru care am fost condamnat(a) prin sentinta penala nr. …….. din ………… pronuntata de ………….., in baza art. ….. la …………….
   A doua instanta nu a avut cunostinta de prima hotarare.
   Ambele hotarari au fost puse in executare.
   Pentru ca actele materiale retinute prin cele doua hotarari penale definitive alcatuiesc continutul aceleiasi infractiuni, continuata sau complexa, prevazuta de art. ….. va rog sa dispuneti recalcularea pedepsei in sensul aplicarii unei pedepse unice, care sa aiba in vedere toate actele materiale ce alcatuiesc continutul infractiunii respective.
   Din pedeapsa ce se va stabili, va rog sa fie scazut timpul executat, urmand sa execut restul de pedeapsa.
   In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 449 lit. c, C. proc. pen., raportat la art. 43 C. pen.
   Anexez copiile celor doua hotarari de condamnare, iar in vederea judecarii acestei cauze, va rog sa dispuneti atasarea celor doua dosare penale in care s-au pronuntat cele doua hotarari penale definitive de condamnare.
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI ………………….

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships