Cerere pentru radierea punerii sub interdictie
 Domnule Presedinte,
   Subsemnatul …………….., domiciliat in …………….., judetul ……………, str. …………., nr. …, va rog ca, in temeiul hotararii nr. …….. din …………., ramasa definitiva, a Tribunalului ……………., prin care s-a pronuntat ridicarea punerii sub interdictie a lui ………………., sa dispuneti:
 Radierea
   notarii punerii sub interdictie din urmatoarele carti funciare nr. ……….. ale comunei ……………. .
   Va rugam sa comunicati incheierea atat subsemnatului cat si Consiliului local al …………… .
   La cerere anexez:
 Semnatura,
 Domnului Presedinte al ……………. Sectia de carte funciara

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships