DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a) ………… domiciliat(a) in …………. chem in judecata Primaria ……….. pentru ca, prin hotararea ce veti pronunta, sa dispuneti:
   – RECONSTITUIREA SAU
   – INTOCMIREA ULTERIOARA A ACTULUI DE NASTERE, CASATORIE SAU DECES
 privind pe ……….., pentru ca ……………….
 Motivele cererii:
   In fapt, ……..(se enunta starea de fapt, obiectul cererii si motivele care justifica admiterea cererii).
   In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 32 din Dec. nr. 270/1960
   Dovada acestei cereri o fac cu ………………
   Depun cererea in dublu exemplar pentru a se comunica paratei.
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI ………………

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships