How to Stop Missing Deadlines? Please Follow our Telegram channel https://t.me/PlopAndreiCom ( @plopandreicom)

APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

                              DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a) …………, domiciliat(a) in …………….,
   Formulez
 CERERE PENTRU RECTIFICAREA DATEI MORTII PREZUMATE
 privind pe ……….., cu ultimul domiciliu in …………, pronuntata prin sentinta civila nr. ………. din ………… a acestei instante, in dosarul nr ………., ramasa definitiva, pentru ca din eroare s-a trecut data mortii ca fiind ………, in loc de …………
   In vederea judecarii acestei cereri, urmeaza sa fie citati:
   1. …………….;
   2. …………….; care au figurat ca parti in procesul de declararea mortii prezumate.
 Motivele cererii:
   In fapt, prin hotararea citata, instanta a stabilit ca la data de …….. a decedat …………, desi data reala este ………, dovada pe care o fac cu ………….
   De aceea, va rog sa admiteti aceasta cerere si sa rectificati data mortii prezumate privind pe …………..
   In drept, imi intemeiez actiunea pe dispozitiile art. 18 alin. 4 din Dec. nr. 31/1954.
   Dovada actiunii o fac cu ………….
   Depun cererea in exemplare, pentru a fi comunicate partilor enuntate, chitanta de plata taxei de timbru in valoare de ………. lei si timbrul judiciar in valoare de ………. lei.
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL TRIBUNALULUI ………………

Join Us On Telegram @plopandreicom

Apply any time of year for Internships/ Scholarships

Plop Andrei: I was arrested in #Canada for the anti-communist revolution!

Plop Andrei: Moldova will be the next country attacked by the Russians!

Plop Andrei/ #Russia – #Ukraine War: What Will Happen Next?

Plop Andrei/ Lucrarea de master/ – Rolul mass-media în reflectarea conflictelor geopolitice. Studiu de caz: Mass-media în Federaţia Rusă/

Așa erau timpurile! Plop Andrei despre amintiri din copilărie, sport și școală!

Plop Andrei: Update/ De ce are Moldova de o mobilizare generală și de o armată profesionistă! Maia Sandu este AGENTUL de influență al Kremlinului?!

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!