DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a) …………, domiciliat(a) in …………….,
   Formulez
 CERERE PENTRU RECTIFICAREA DATEI MORTII PREZUMATE
 privind pe ……….., cu ultimul domiciliu in …………, pronuntata prin sentinta civila nr. ………. din ………… a acestei instante, in dosarul nr ………., ramasa definitiva, pentru ca din eroare s-a trecut data mortii ca fiind ………, in loc de …………
   In vederea judecarii acestei cereri, urmeaza sa fie citati:
   1. …………….;
   2. …………….; care au figurat ca parti in procesul de declararea mortii prezumate.
 Motivele cererii:
   In fapt, prin hotararea citata, instanta a stabilit ca la data de …….. a decedat …………, desi data reala este ………, dovada pe care o fac cu ………….
   De aceea, va rog sa admiteti aceasta cerere si sa rectificati data mortii prezumate privind pe …………..
   In drept, imi intemeiez actiunea pe dispozitiile art. 18 alin. 4 din Dec. nr. 31/1954.
   Dovada actiunii o fac cu ………….
   Depun cererea in exemplare, pentru a fi comunicate partilor enuntate, chitanta de plata taxei de timbru in valoare de ………. lei si timbrul judiciar in valoare de ………. lei.
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL TRIBUNALULUI ………………

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships