DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a) ………….., domiciliat(a) in ………….., chem in judecata pe parata(ul) …………, domiciliat(a) in …………., in calitate de reprezentant(a) legal(a) a(l) minorului …………. pentru ca sa hotarati
 REDUCEREA PENSIEI DE INTRETNERE
 la care am fost obligat(a) prin sentinta civila nr. ……. din ……… pronuntata de judecatoria ………….
   Cer, de asemenea, obligarea paratului(ei) la plata cheltuielilor de judecata pe care le voi face cu judecarea acestui proces.
 Motivele actiunii:
   In fapt, prin hotararea mai sus mentionata, am fost obligat(a) sa platesc paratei(ului), pentru minorul mai sus-numit, pensie de intretinere in suma de ……….. lei lunar. La stabilirea acestei sume s-a avut in vedere ca realizam un venit net lunar de ………. lei (sau ca nu aveam decat acest copil). In prezent realizez un venit mai mic (sau mai am obligatia de intretinere si fata de minorul nascut la data de ……… din actuala casatorie sau din concubinaj), astfel ca se impune reaprecierea cuantumului pensiei de intretinere la care am fost obligat(a).
   In drept, imi intemeiez actiunea pe dispozitiile art. 44 si art. 94 C. fam.
   In dovedirea actiunii inteleg sa ma servesc de raspunsurile la interogatoriul paratei(ului), de adeverinta nr. ……. din ……… eliberata de ………… din care rezulta venitul mediu net lunar pe care l-am realizat in ultimele 6 luni, de copia certificatului de nastere al celui de-al doilea copil (sau de copia sentintei civile nr. ….. din …….. pronuntata de judecatoria …….. prin care s-a stabilit ca sunt tatal minorului nascut la ………… si am fost obligat sa platesc lunar suma de ……….. lei drept pensie de intretinere etc.).
   Depun actiunea in dublu exemplar, la care anexez actele enuntate mai sus cat si copia sentintei civile prin care s-a stabilit pensia de intretinere a carei reducere o cer.
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI …………….

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships