DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a), ………… reclamant(a) ………….. sau parat(a) in dosarul nr. ……… al acestei instante, cu termen de judecata la data de ……..,
   Formulez:
 CERERE DE RECUZARE
 impotriva (se indica numele, prenumele si calitatea pe care o are in cadrul completului de judecata sau al procesului persoana recuzata), pentru (se enunta motivul de recuzare).
 Motivele cererii:
   In fapt, (se arata motivul de recuzare si se arata dovezile ce sustin cererea).
   In drept, imi intemeiez cerea pe dispozitiile art. 24 sau art. 27 alin 1 pct. … C. proc. civ. (cu aplicarea art. 204 C. proc. civ., cand este vorba de un expert).
   Dovada cererii o voi face cu inscrisuri si martori.
   Depun cererea in dublu exemplar si chitanta nr. …….. din …………., eliberata de ……… in valoare de …………. lei taxa de timbru si timbrul judiciar in valoare de ……….. lei.
   Data depunerii
   …………….
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL …………………

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships