DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a) ………….., domiciliat(a) in ……………..,
   Formulez:
 CERERE DE REEXAMINARE
 a sentintei civile nr. …….. din ……….., pronuntata de Judecatoria …………, in dosarul nr. ………. prin care, cererea, s-a dispus transformarea amenzii in suma de ………. lei in inchisoare contraventionala, hotarare pe care o consider nelegala si netemeinica, pentru ca ……………..
   De aceea, va rog sa admiteti aceasta cerere si sa desfiintati hotararea atacata.
 Motivele cererii:
   In fapt prin ……….. am fost sanctionat definitiv la plata amenzii contraventionale in suma de ……….. lei.
   Prin sentinta civila nr. …….. din ……… a Judecatoriei, s-a dispus transformarea amenzii in inchisoare contraventionala, masura pe care o consider nelegala si netemeinica pentru ca ……………….
   De aceea, va rog sa admiteti aceasta cerere si sa ………………..
   In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 4 din Legea nr. 12/1990, completata si republicata in 1991.
   Dovada cererii o fac cu ……………….
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI …………………….

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships