Catre anii 40-50 ai sec.17,Imperiul Otoman se afla intro situaţie de criză economica şi politica.Guvernul Otoman cauta o persoana caree sa clarifice plroblemele ţarii.Acesta a fost Vizitul Kiopriliu Mehmed-Paşa,fii un dregărir foarte bun.Axecutat 30 mii de oameni. Prin masuri drastice vizirul a scoos ţara din criză.A fost restabilită disciplina în armată,a constriut o flotă puternică deblocînd strîmtoarea Dardanele,şi restabilindu-şi autoritatea pe insulile ocupate de Pepublica Sf. Marco.In anul 1663-1664 a avut loc un raznoi austro-otoman care a avut rezultate nedecisive.(1669 Istambului ea Creta de la Veneţieni). Poarta urnarea evenimentele ce se desfaşurau la hotarele ei de nord.În 1649 zaporojenii lui B. Hmelniţki, susţinuţi de hotarîrîle din Crimeea au înfrînt armata poloneză. În acest conflict Poarta ocupa o poziţie neutră,aşteptînd de a trage foloase din teritoriul vecin. În 1657,poata era în potriva acţiunii de acupa tronul poloniei de catre Gh.Rackozi,deoarece acţiunea putea fi urmată de o cualiţie poloni-moldo-munteană-ardeleană în potriva imp. Otoman. După ce gh. Rackozi a suferit înfrîngerea din partea polonilor apoi a turci-tătarilor,Transilvania a fost atacată de otomani.În 1658 otomanii intră în transilvania.Alba-Iulia şi alte oraşe au foat ruinate .Este introdusă administraţia Porţii in cetăţile :Ineu,Caransebeş,Lugoj,Transilvania se oblige sa plateasca tribute de 4 mii de galbeni şi despagubiri de razboi. Mihnea al III donmul Ţării Romaneşti în 1659 se ridica în potriva otomanilor.Luptele dintre otomani şi Ţara Romanească au continuat şi în 1660 ,1662. Conjunctura Internaţională era mai puţin favorabilă pentru o luptă antiotomană.Imperiul Otoman a depaţit criza economică şi politică,Poarta revine la practica numinii domnilor după placul lor.În Transilvania se introduce o suzeranitate restrictivă. Muhmed Paşa acordă o atenţie deosebită contractelor diplomatice cu ţările straine. În 1661 serviciul marelui Dragoman informeză vizirul despre evenimentele din Europa.Dragomanul intreţinea legături cu ambasade straine,acreditaţi la Istambul.Dragomani erau grecii fanarioţi. După moartea lui Mehmed –Paşa 1662 vizir devine Favîl Ahmed-Paşa. Imperiul Otoman şi-a schimbat politica faţă de Polonia,dorind să cucereasca noi pamînturi la Est de Nistru.În 1672 otomanii cuceresc oraşul Cameniţa,iar in acelaşi an încep şi tratativele de pace polono-otomane,iar in sfirşit 1676 pe aceste paminturi revine pacea.

În 1671 la Baccesarai este încheiată pacea ruso-otomană,prin care Braţlavul şi o parte din Kiev se aflau sub autoritatea unui hatman cazacesc la Nemirovo,hatman fiind Gh. Duca.

Otomanii obţin victorie supra Veneţiei,Poloniei,Rusiei.Însă situaţia internă nu era favorabilă.De aceasta sau folosit unele ţări europene.În Oraşele turceşti patrund marfuri engleze ,olandeze înlocuindule pe cele veneţiene. Englezii i-u ajutat pe otomani sa lupte în 1645 în potriva veneţienilor pînă în 1669. Dupa Pacea de la Westfalia Imperiul German s-a destramat.Apropierea dintre Austria şi Polonia era ameninţată de imp. Ottoman.Ploitica expansionistă,a agravat situaţia economică a Imp.Otoman,începe falsificarea monedelor,şi 1683- poarta asediază Viena.Otomanii au pierdut foarte muţi ostaşi. În septembrie 1683 Jan Sobieski a dat o lovitură otomanilor,aceştea retragîndu-se spre Buda. În 1684,Austria şi Polonia au încheiat o alianţă politico militară anti otomană denumită Liga Sfintă,la care au aderat Veneţia, Malta, Rusia. Prin scopul urmărit „Liga Sfântă” viza înlăturarea dominaţiei otomane din Europa centrală şi de sud-est, ca şi din bazinul central al Mării Mediterane.Armata otomană era intro situaţie precară,austriecii cuceriserp Buda(1686),la Mohaci armata otomană suferă înfrîngeri(1687),Veneţienii cuceriseră Moreea. Pe plan politic au loc shi altfel de schimbari ca aceea a inlocuirii în 1687 a lui Mehmed IV cu Suliman al II .Esta cupat Belgradul, iar în 1689 la Vidin otomanii suferă o nouă înfrigere. Luptele austro- france au creat o situatie favotrabila pentru redresarea imp otoman. În 1697 pe Tisa ,sint înfrinţi otomanii,Biruinşele austriecilor au silit poarta sa incheie pace.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships