DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a) ……….., domiciliat(a) in …………. inculpat(a), parte vatamata, parte civila, parte responsabila civilmente, in dosarul penal nr. …….., al judecatoriei sau tribunalului …………, in care s-a pronuntat sentinta penala nr. ……….. din ………….., hotarare impotriva careia am dreptul sa declar recurs pana la data de ………….,
   In temeiul art. 3854 alin. 2 raportat la art. 368 C. proc. pen., declar in mod expres ca RENUNT LA ACEASTA CALE DE ATAC ORDINARA.
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL …………………

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships