DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a) …………, domiciliat(a) in ………… inculpat(a), parte vatamata, parte civila, parte responsabila civilmente, in dosarul penal nr. ………. cu termen de judecata la data de …………..
   Va rog sa luati act ca inteleg sa RENUNT LA MARTORII ……………… pe care i-am propusi mi-au fost incuviintati prin incheierea din data de ………, proba pe care, in raport cu celelalte probe din dosar, o consider ca a devenit inutila, neconcludenta.
   Aceasta cerere de renuntare nu-mi aduce atingere dreptului meu la aparare si aflarii adevarului, nu este de natura sa dovedeasca vinovatia sau nevinovatia inculpatului, intinderea cuantumului despagubirilor civile etc.
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL …………………

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships