DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a) ……………….., domiciliat(a) in ………………,
   Reclamant(a) in actiunea civila ce face obiectul dosarului nr. ………, cu termen de judecata la data de …………….., parat(a) fiind …………….
   In temeiul art. 247 C. proc. civ., va rog sa luati act ca inteleg ca RENUNT LA INSUSI DREPTUL PRETINS si sa pronuntati o hotarare definitiva.
   Data depunerii
   …………….
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL ……………………

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships