DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a) ……….., domiciliat(a) in …………………….
   Reclamant(a) sau parat(a) in dosarul nr. …… al acestei instante, parte adversa, fiind …………, domiciliat(a) in …………………,
   Formulez:
   CERERE DE REFACERE A INSCRISURILOR SI HOTARARILOR DISPARUTE, respectiv a:
   – dosarului civil nr. ………al acestei instante, avand ca obiect ……., parte adversa fiind ………., care a avut ultim termen de judecata la data de ………….
   – inscrisului …………pe care l-am depus la data de ………, in dosarul nr. ………, cu termen de judecata la data de …….. si a disparut.
 Motivele cererii:
   In fapt (se dezvolta motivele care dovedesc ca dosarul sau anumite inscrisuri au disparut si dovezile in sprijinul refacerii acestora).
   In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 583art. 585 C. proc. civ.
   Dovada o fac cu ……………….
   Depun chitanta de plata taxei timbru in valoare de ……….. lei si timbrul judiciar in valoare de ………… lei.
   Data depunerii
   …………….
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL …………………..

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships