DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a) ……………, domiciliat(a) in ………………,
   Reclamant(a) in procesul civil ce formeaza obiectul dosarului nr. ……… cu termen de judecata la data de …………, parat(a) fiind ……………..
   In temeiul art. 246 C. proc. civ., declar ca RENUNT LA JUDECATA, si va rog sa constatati acest lucru printr-o incheiere data fara drept de apel.
   Data depunerii
   …………….
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL …………………….

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships