Executarea bugetului de stat – realizarea veniturilor bugetare stabilite pentru in anul in curs si efectuarea cheltuielilor bugetare pentru aceeasi perioada. se face distinctie intre functionarii investiti cu atributii de conducere(executori de buget) si cei carora le revin numai atributii executive(contabili cu atributiile specifice executive). In termen de 10 zile dupa adoptarea legii bugetare anuale, Ministerul Finantelor : solicita de la autoritatile publice centrale planurile de finantare ale acestora, precum si ale institutiilor subordonate ; intocmeste repartizari lunare ale veniturilor prevazute de legea bugetara anuala si a altor acte legislative. In termen de 45 de zile dupa publicarea legii bugetare anuale, Ministerul Finantelor aproba repartizarea lunara a veniturilorsi cheltuielilor bugetului de stat conform Clasificatiei bugetare. In anumite situatii, Ministerul Finantelor, poate aproba alocatii pentru fiecare program guvernamental, cu conditia adoptarii fiecarui program de acest fel de parlament.

Repartizarea lunara se semneaza de ministrul finantelor sau de o persoana autorizata de Ministerul Finantelor . Aditional la repartizarea lunara, Ministerul Finantelor, printr-o autorizatie suplimentara, poate plasa oricare alte conditii pentru efectuarea cheltuielilor de catre autoritatile publice, daca aceste conditii corespund prevederilor legii bugetare anuale si altor acte legislative

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships