DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a) ……………., domiciliat(a) in …………………
   Formulez:
 CERERE DE REPUNERE IN TERMEN PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI LA ACTIUNE
 impotriva paratului(ei) …………, domiciliat(a) in ………….. pentru ca datorita unor cauze temeinic justificate nu am introdus actiunea in termenul de prescriptie prevazut de lege, de ….. ani.
 Motivele cererii:
   In fapt, am imprumutat paratului(ei) suma de ……….. lei, cu obligatia ca sa-mi fie restituita la data de ………….., obligatie pe care inca nu si-a respectat-o. In acest caz, aveam dreptul ca pana la data de ………., adica in termen de … ani de la data cand trebuia sa-mi restituie suma, sa-l chem in judecata pentru a fi obligat sa-mi restituie suma. Acest termen l-am depasit pentru ca de la data de ………., cand s-au implinit cei ….. ani, si pana la data de …….. am fost arestat (sau internat in spital fiind in imposibilitate de a exercita actiunea.
   Pentru ca de la punerea in libertate (sau externarea din spital) nu a expirat termenul de o luna vin cu rugamintea sa admiteti aceasta cerere si sa dispuneti repunerea mea in termenul de prescriptie de a exercita actiunea civila impotriva paratului(ei).
   In cazul admiterii acestei cereri, va rog sa fixati un nou termen de judecata pentru a-mi da posibilitatea sa timbrez actiunea la valoare si sa cer incuviintarea probelor in dovedirea actiunii.
   In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 19 din Decretul nr. 167/1958.
   Dovada motivelor acestei cereri o fac cu biletul de liberare (sau de iesire din spital) etc.
   Depun cererea in dublu exemplar pentru a se trimite paratului(ei) odata cu citatia.
   Depun chitanta de plata a taxei de timbru in valoare de ……… lei si timbrul judiciar in valoare de ………… lei.
   Data depunerii
   …………….
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL …………………..

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships