DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a) ………….., domiciliat(a) in ……………. Reclamant(a) sau parat(a) in dosarul nr. ……… al acestei instante, suspendat la data de ……….. in baza art. ……..
   Va rog sa dispuneti REPUNEREA, PE ROL A CAUZEI (pentru ca a disparut cauza care a condus la suspendarea judecatii sale), fixand termenul de judecata si sa dispuneti citarea partilor.
   In drept imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 245, C. proc. civ.
   Depun chitanta de plata a 50% din taxa timbru achitata pentru actiunea initiala.
   Data depunerii
   …………….
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL ……………………..

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships