DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a) …………. domiciliat(a) in ………… inculpat(a), parte vatamata, parte civila, parte responsabila civilmente, in dosarul penal nr. ……….
   Formulez:
 CERERE DE REPUNERE IN TERMENUL DE APEL
   Impotriva sentintei penale nr. …….. din ………. pronuntata de ………..prin care (se enunta solutia), pe care va rog s-o admiteti si sa dispuneti repunerea mea in termenul de apel.
   Judecarea apelului urmeaza sa se faca cu citarea intimatului(ei) ……….., domiciliata in ……………..
 Motivele cererii:
   In fapt, prin sentinta penala enuntata, s-a hotarat ……………………
   Impotriva acestei hotarari trebuia sa declar apel pana la data de …….. pe care nu l-am declarat pentru ca ……………………………….
   Analizand motivul care m-a impiedicat sa introduc apel in termenul legal prevazut de lege, va rog sa constatati ca este vorba de o cauza temeinica de impiedicare, ca aceasta cerere este facuta in cel mult 10 zile de la inceperea executarii sau a despagubirilor civile si sa dispuneti repunerea mea in termenul de declarare a apelului.
   De asemenea, va rog sa hotarati suspendarea executarii hotararii atacate pana la judecarea acestui apel, pentru ca ……………………………
   Procedand la judecarea apelului, pentru motivul(ele) ……….. va rog sa-l admiteti si sa pronuntati una din solutiile prevazute de art. 379 C. proc. pen., respectiv ……………………………….
   In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 364 si art. 379 C. proc. pen.
   Depun cererea in …….. exemplare.
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL …………………

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships