DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a) ………………., domiciliat(a) in ……………….
   Reclamant(a) sau parat(a) in dosarul nr. ……… al acestei instante, cu termen de judecata la data de. ……….,
   Formulez:
 CERERE DE REPUNERE IN TERMENUL DE APEL (RECURS) PIERDUT,
 in dosarul nr. …….., in care s-a pronuntat sentinta civila nr. ……….. din …….. a acestei instante.
 Motivele cererii:
   In fapt, mi s-a comunicat sentinta civila, citata la data de ………., si urma ca in 10 (15) zile sa declar apel (recurs), termen care a expirat la data de ……….. In aceasta perioada am fost internat(a) in spitalul unde am suferit o operatie si din acest motiv nu am putut depune apelul (recursul) in termen legal.
   Din biletul de iesire din spital reiese ca am fost externat(a) la data de si deci ma aflu in termenul legal de a formula aceasta cerere.
   In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 103 C. proc. civ.
   Dovada acestei cereri o fac cu biletul de iesire din spital care atesta perioada in care am fost internat(a).
   Depun chitanta nr. ……… din ……….. in valoare de ……….. lei privind taxa de timbru si timbrul judiciar in valoare de lei.
   Data depunerii
   …………….
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL ……………………

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships