DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a) ………………, domiciliat(a) in …………………,
   Formulez:
 CERERE DE REPUNERE IN TERMEN PENTRU INCUVIINTAREA EXECUTARII SILITE
 impotriva debitorului(oarei) ……………… domiciliat(a) in …………..
 Motivele cererii:
   In fapt, prin sentinta civila nr. ………. din ………. pronuntata de judecatoria …………..in dosarul nr. ……….., ramasa definitiva si irevocabila, debitorul(oarea) a fost obligat(a) sa-mi plateasca suma de …….. lei.
   Cererea de incuviintare a acestei hotarari trebuia s-o fac in termen de 3 ani de la data cand a devenit executorie, termen pe care l-am depasit pentru ca inainte de expirarea sa si pana la data de ………. am fost arestat (sau internat in spital), de unde am fost pus in libertate (sau externat) la data de ………….
   Cum de la data punerii in libertate (sau a externarii) nu a trecut o luna, va rog sa apreciati ca este un motiv temeinic, justificat care sa va conduca la luarea masurii repunerii mele in termenul de prescriptie expirat.
   In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 19 Dec. nr. 167/1958.
   Dovada acestei cereri o fac cu biletul de liberare (sau de iesire din spital) etc.
   Depun cererea in dublu exemplar pentru a se comunica debitorului(ei) odata cu citatia.
   Anexez chitanta de plata taxei de timbru in valoare de ……….. lei si timbrul judiciar in valoare de …………. lei.
   Data depunerii
   …………….
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL ……………….

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships