DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a) …………., domiciliat(a) in ……….. inculpat(a), parte vatamata, parte civila, parte responsabila civilmente, in dosarul penal nr. ……… al ……….. in care s-a pronuntat sentinta (sau decizia) penala nr. ………. din ………..,
   In baza art. 368 alin. 2 C. proc. pen.,
 REVIN ASUPRA DECLARATIEI DE LA CALEA DE ATAC A APELULUI
 impotriva hotararii sus citata, declaratie pe care am facut-o in mod expres la data de ………….
   Renuntand la respectiva declaratie inteleg sa:
 DECLAR APEL
 impotriva sus mentionatei hotarari.
   Termenul de declarare a apelului expira la data de ……… asa incat prezenta cerere de revenire asupra renuntarii este facuta in termen legal.
   Motivele de apel le voi formula printr-un memoriu separat.
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL …………………

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships