DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a) …………, domiciliat(a) in …………., chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratul(a) ………… domiciliat(a) in …………, pentru
 REVOCAREA CONTRACTULUI DE DONATIE
 autentificat sub nr. ………. din ……….. de Notarul Public …………, pentru:
   a) neindeplinirea obligatiilor pe care si le-a asumat paratul(a);
   b) ingratitudinea paratului(ei);
   c) este facuta intre soti.
   De asemenea, va rog sa obligati pe parat(a) sa-mi restituie bunurile donate si sa-mi plateasca contravaloarea bunurilor mobile pe care le-a instrainat, valoarea veniturilor realizate dupa data introducerii actiunii si cheltuieli de judecata.
 Motivele actiunii:
   In fapt, fiind in varsta de peste 80 de ani si bolnav, am donat paratului(ei) toate bunurile mobile si imobile, iar el (ea) si-a luat obligatia sa-mi acorde ingrijire si intretinere pe tot restul vietii mele. Nerespectarea obligatiei asumata este prevazuta de art. 829 raportat la art. 1020 C. civ. cu sanctiunea desfiintarii donatiei.
   Paratul(a):
   a) refuza sa-si indeplineasca obligatia asumata si acest lucru este prevazut sub sanctiunea nulitatii donatiei, de dispozitiile art. 829 – art. 830 si 1020 C civ.
   b) se face vinovat(a) de ingratitudine pentru ca:
   – a atentat la viata mea;
   – este culpabil(a) de delicte, cruzimi si injurii grave la adresa mea;
   – fara cuvant imi refuza alimente, cazuri de revocare expres prevazute de art. 831 C. civ.
   c) paratul(a) este sotul(ia) mea, caz de nulitate prevazute de art. 937 alin. 1 C. civ.
   De aceea, va rog sa admiteti actiunea, sa revocati actul de donatie citat si sa obligati pe parat(a) sa-mi restituie bunurile ce formeaza obiectul donatiei si in a carui(ei) posesie se afla sau daca bunurile nu mai exista sa-mi plateasca contravaloarea lor.
   De asemenea, va rog sa fie obligat(a) sa-mi plateasca veniturile pe care le-a realizat din folosinta acestor bunuri dupa introducerea actiunii si pana la executarea hotararii, cat si cheltuielile de judecata pe care le voi face.
   In drept, imi intemeiez actiunea pe dispozitiile art. 829-830, 831, 937 alin. 1 si 1020 C. civ., dupa caz.
   In dovedirea actiunii inteleg sa ma folosesc de interogatoriul paratului(ei), de proba cu acte si de declaratiile martorilor.
   Depun prezenta cerere in dublu exemplar si copia contractului de donatie, timbru fiscal in valoare de ………. lei si timbrul judiciar in valoare de ……. lei.
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI ……………….

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships