Scrisoarea comerciala de credit
Este o forma de acredtiv utilizata in Anglia, Japonia si zona de influenta anglo-saxona.
Scrisoarea comerciala de credit este acea forma de AD prin care banca emitenta adreseaza direct beneficiarului o scrisoare prin care acesta este autorizat, cu conditia prezentarii, pana la un anumit termen, a documentelor prevazute in ordinul de deschidere si care atesta expedierea marfurilor, sa traga cambii la vedere sau la termen, asupra bancii emitente, aceasta angajandu-se irevocabil, fata de beneficiar sau fata de orice banca care negociaza documentele, sa le onoreze la prezentare, cu conditia strictei concordante cu prevederile scrisorii comerciale.
Scrisoarea comerciala de credit este intotdeauna domiciliata in strainatate si este intotdeauna irevocabila.
Specifica scrisorii de credit este plata prin negociere( derularea platii incumba intotdeauna utilizarea cambiei sau a biletului la ordin).
Pentru a accelera incasarea contravalorii exportului banca emitenta acorda dreptul bancii notificatoare de a negocia documentele. In unele cazuri banca emitenta emite si scrisori nerestrictive, in care caz exportatorul poate negocia documentele la o banca aleasa de el, dar corespondenta bancii emitente.
Ca termene de derulare, beneficiarul scrisorii de credit prezinta bancii documentele insotite de cambii cu scadenta la vedere sau la termen, trase asupra cumparatorului, a bancii emitente sau a altei persoane indicate in scrisoare.
Banca negociatoare achita cambia, impreuna cu documentele, le remite bancii emitente, de unde apoi, isi recupereaza banii. Pentru operatiunea efectuata, banca negociatoare percepe un comision de negociere si isi retine dobanda pentru intervalul ce se scurge din momentul negocierii pana in momentul incasarii banilor de la banca emitenta.
Costul operatiunii de negociere este suportat de ordonator.
Cand cambiile au scadenta la diferite termene, iar beneficiarul acreditivului doreste plata imediata, le poate sconta. In acest caz, scontul este suportat de beneficiarul scrisorii de credit.
Scrisoarea de credit (s/c) simpla si circulara

S/C simpla si circulara constituie adaptarea S/C la operatiuni necomerciale (turism, calatorii). S/C poate fi simpla, atunci cand ordonatorul a dispus ca aceasta sa fie adresata unei singure banci, si circulara, cand este adresata mai multor banci corespondente bancii emitente din aceeasi tara sau din tari diferite, nominalizate sau nenominalizate (cumulativ si nu alternativ).
Mecanismul emiterii si utilizarii unei S/C simple sau circulare presupune :
1. existenta unui disponibil in cont apartinand ordonatorului S/C (sau a unor sume acordate de banca in contul respectiv) ;
2. solicitarea adresata de catre ordonator bancii sale, banca emitenta, sa emita o S/C (simpla sau circulara) in favoarea sa, pe adresa bancilor respective ;
3. in posesia S/C, al carui purtator este, ordonatorul se poate prezenta la ghiseele oricarei banci nominalizate (sau nu) pe S/C si sa solicite, pe baza acesteia, plata unei sume in valuta in care a fost emisa S/C.
4. utilizarea S/C de catre posesorul ei, respectiv solicitarea si incasarea unei sume de la ghiseul bancii platitoare se fac fie prin semnarea unei chitante, fie tragand un cec sau cambia la vedere pe numele bancii emitente sau prin prezentarea unui decont de cheltuieli ;
5. contra unuia din aceste documente, banca platitoare elibereaza suma, iar documentul respectiv este remis bancii emitente spre incasare, care isi regrupeaza banii din contul ordonatorului deschis la ea.

Scrisoarea de credit “stand-by “

Cunoscuta si sub denumirea de “acreditiv stand-by”, este in esenta o varianta a AD, iar utilizarea ei este guvernata de Publicatia 500. (Intrucat legislatia din SUA interzice bancilor americane de a emite garantii materiale in favoarea clientilor lor, acestea au utilizat institutia S/C in acest scop. Bancile avand dreptul sa emita S/C, care sunt angajamentele lor proprii, le-au utilizat pentru garantarea altor obligatii decat cele pure de plata). Spre deosebire de garantia bancara, in cazul S/C stand-by debitorul principal este banca emitenta care se angajeaza in nume propriu, devenind obligate direct. Aceasta piata o efectueaza contra unei declaratii din partea beneficiarului ca cealalta parte contractanta, solicitatorul (ordonatorul) S/C stand-by nu si-a indeplinit obligatiile.
Textul S/C stand-by cuprinde toate elementele specifice S/C, cu deosebire ca sensul lor este adaptat garantarii unei obligatii. Astfel:
 ordonatorul S/C este in fapt persoana care solicita acest tip de garantie (sin u importatorul);
 beneficiarul S/C este cel care va fi despagubit baneste in cazul in care ordonatorul nu isi indeplineste intocmai obligatia asumata prin contractul commercial international si preluata in textul S/C stand-by;
 valoarea S/C stand-by reprezinta valoarea garantiei si este sum ape care o plateste banca emitenta a S/C stand-by beneficiarului;
 valabilitatea S/C stand-by este intervalul de timp in care banca s-a angajat la plata si in intervalul caruia beneficiarul poate solicita executarea (plata) garantiei;
 conditiile de executare a S/C stand-by sunt trecute in textul ei, iar plata se face la prima cerere si imediat.
Deseori, in afara de simpla cerere scrisa, executarea S/C stand-by implica si prezentarea unor documente, cum sunt cambia si biletul la ordin, intotdeauna trase asupra bancii emitente.

Incasoul documentar

Incasoul este reglementat prin: “Reguli uniforme privind incasările”, cunoscut si sub denumirea Publicatia 522.
Incasoul documentar – o modalitate de plata in care bancile au rolul pur si simplu de a trata documentele in conformitate cu instructiunile primite de la ordonatorul incaso-ului (in cazul nostru exportatorul marfii). In aceste conditii incaso-ul nu reprezinta altceva decat o simpla vehiculare de documente.
Prin incaso se inte1ege tratarea de catre banci, potrivit instructiunilor primite, a documentelor comerciale si/sau financiare in scopul de a obtine acceptarea si/sau plata; de a remite documente comerciale contra acceptării si/sau, dupa caz, contra plata de a remite documente in alte conditii.
Spre deosebire de AD, I este o modalitate de plata simpla datorita faptului ca nu implica garantarea de catre banci a efectuarii platii. I se bazeaza in esenta pe obligatia de plata a cumparatorului, obligatie asumata in conformitate cu contractul comercial international. In aceste conditii I se recomanda a fi utilizat doar in situatii in care importatorul si exportatorul se cunosc foarte bine si au avut relatii de parteneriat pe o perioada mai lunga de timp.
Costul incaso – mai ieftin decat AD

Elementele esentiale specifice mecanismului incasoului:

a) operatiunea este o simpla vehiculare de documente, ca atare obligatia băncilor ce intervin se rezuma la prestarea unui serviciu in anumite conditii impuse de instructiunile primite de la exportator si de regulile Publicatiei.
b) documentele vehiculate de banci pot fi de doua feluri:
– comerciale (factura, documente de transport, de proprietate etc.);
– financiare (cambia, bilet la ordin, cec, chitante etc.) utilizate pentru a obtine sume de bani.

Dealtfel, in functie de documentele vchiculate, se disting două tipuri de incasouri:
– simplu – este un incaso de documente financiare neinsotite de documente comerciale;
– documentar – este un incaso de documente comerciale insotite sau nu de documente financiare.

c) scopul operatiunii este transmiterea documentelor comerciale sau financiare, de la beneficiarul platii la platitor, contra plată, acceptare sau alte conditii.

Indiferent de felul incasoului, se poate vorbi de un caracter documentar al plătii, in sensul ca prin vehicularea documentelor in acest mod, se urmareste ca destinatarul acestora sa nu intre in posesia lor decat in momentul executarii obligatiei sale de plata sau a altei similare (acceptarea cambiilor).
Teoretic, incasoul confera o anumita certitudine partenerilor privind indeplinirea obligatiilor asumate prin contractul comercial international. Cumparatorul, vazand documentele inainte de a le onora, are siguranta ca efectueaza plata numai dupa ce exportatorul si-a indeplinit obligatiile asumate si a exportat marfa. In acelasi timp, vanzatorul, la randul sau, are siguranta ca importatorul nu va intra in posesia documentelor pentru a-si vinde marfa decat dupa ce le va achita.
Incasoul insa nu prezinta nici o garantie pentru exportator, ca importatorul va achita sau va achita de indata documentele. (Singura obligatie de plata a importatorului fiind cea asumata prin contractul comercial, riscurile de neincasare sunt cele specifice unei astfel de obligatii)
Daca la aceste aspecte se adaugä si faptul ca, potrivit uzantei, spezele si comisioanele bancare sunt suportate de exportator, reiese clar ca in cadrul acestei modalitati de plata avantajele sunt de partea importatorului. De aici rezulta promovarea acestei modalitati de plata intre partenerii intre care exista incredere reciproca.

Principalele etape in derularea platii in ID

1. stabilirea termenilor contractului in care se stabileste ca plata se face prin ID.
2. livrarea marfii si intocmirea documentelor care sa arate ca marfurile indeplinesc dpv calitativ si cantitativ conditiile contractuale.
3. set de documente insotit de ordinul de plata: instructiunile pe care banca trebuie sa le urmeze pentru plata sunt prezente la banca exportatorului.
4. banca remitenta actionand la ordinul clientului ei emite propriul document – ID – in care preia instructiunile pe care exportatorul le-a dat in legatura cu efectuarea platii. Acest incaso il remite bancii importatorului insotit de setul de documente depus de exportator care sa ateste livrarea marfii.
5. notificarea importatorului in legatura cu faptul ca documentele respective care atesta livrarea marfii au sosit la banca.
6. documente contra acceptare sau plata. Exista doua situatii:
– fie cand documentele sunt acceptate ca in AD dar nu sunt platite pe loc, ele fiind eliberate importatorului, acesta putand sa ridice marfa;
– documentele care ii sunt eliberate importatorului trebuie sa fie platite.
7. importatorul odata aflat in posesia documentelor poate ridica marfa.
8. dupa ce importatorul fie accepta, fie plateste (banii sunt remisi exportatorului de banca care I-a incasat) banca il va notifica pe exportator daca documentele au fost platite sau cambia/biletul la ordin a fost acceptata.

Partile implicate (Obligatii)

 Ordonatorul (exportatorul) – clientul care incredinteaza operatiunea de incasare bancii sale, cel care stabileste cum se face plata, ce documente trebuie sa insoteasca marfa, ce documente sunt platite.
 Banca remitentă – banca la care ordonatorul a incredintat operatiunea de incasare;
 Banca insarcinata cu incasarea – orice banca, alta decat banca emitenta, intervenind in operatiunea de incasare;
 Banca prezentatoare, respectiv banca insarcinata cu incasarea efectuand prezentarea documentelor trasului;
 Trasul (importatorul) – acela caruia trebuie prezentate documentele potrivit ordinului de incasare.
Banca insarcinata cu incasarca si banca prezentatoare pot fi in practica una si aceeasi banca daca documentele sunt trimise direct bancii care il deserveste pe tras. Notiunile se separa atunci cand banca remitenta utilizeaza serviciile unei alte banci din tara trasului (sau din apropiere) – banca insarcinata cu incasarea, care la randul ei se adreseaza bancii care il deserveste pe tras – banca prezentatoare.

I. Cel care initiaza operatiunea in cazul incasatorului este vanzatorul – exportatorul. Dupa expedierea marfii el trebuie sa depuna la banca setul de documente, intervalul de depunere a documentelor trebuie sa fie cat mai scurt, in asa fel incat acestea sa ajunga la destinatie inaintea marfii. Sosirea marfii inaintea documentelor prezinta anumite dezavantaje pentru vanzator in cadrul acestei modalitati de plata:
– de fapt reprezinta o prelungire a creditului pe care vanzatorul il acorda indirect importatorului;
– importatorul se poate razgandi in legatura cu cumpararea sau poate doar sa amane plata si avand marfa poate “inventa” anumite nereguli care sä-i permita obtinerea unui rabat sau renuntarea la achizitionarea marfii (piata sa se deterioreze si calitatea marfii sa nu mai fie convenabila si in aceste conditii sa se prevaleze pentru amanarea, refuzul platii);
– pot aparea cheltuieli mari de stalii, contrastalii, magazinaj.
– poate aparea situatia utilizärii marfii de catre importator sau vanzarii acesteia, astfel incat marfa nu mai poate fi recuperata de vanzator.
– marfa se poate deteriora, nefiind utilizata de consumator/importator.
Exportatorul este cel care stabileste conditiile concrete de derulare a operatiunii de incaso, considerandu-se ca intreaga operatiune se desfasoarä din ordinul sau, pe riscurile si raspunderea sa. Din aceasta cauza, documentele la incaso trebuie sa fie insotite de instructiuni de incasare pe care exportatorul trebuie sa le dea cat mai clar, complet si precis. Exportatorul este cel care initiaza operatiunea si deci el este primul interesat in a da instructiunile necesare pentru a se lua acele decizii corecte din partea bäncilor privind documentele sau contravaloarea acestora. Exportatorul trebuie sa aibe un comportament activ pe toata perioada contractului.

II. Cumparatorul sau trasul in cazul unui incaso documentar este destinatarul documentelor vehiculate caruia, conform instructiunilor exportatorului, banca ii solicita fie sä faca plata, fie sa accepte efecte de schimb sau sä indeplineasca alte conditii contra documente.
Dezavantajele amanarii platii prin operatia de incaso:
 pentru vanzator:
– suma incorporata in marfa vanduta este imobilizata;
– – “ – + dobanda potentiala.
 pentru importator:
– deteriorarea imaginii acestuia in ochii partenerului.

III. Bancile indeplinesc rolul unor prestatori de servicii la ordinul exportatorului, percepand pentru aceasta comisioane bancare. Pnincipala lor obligatie este de a transmite documentele si a incasa contravaloarea lor, cu stricta respectare a instructiunilor ordonatorului. Bancile, in aceste conditii, au urmatoarele sarcini:
– sa controleze documentele, adica sa verifice concordantele dintre documentele prezentate si cele solicitate in ordinul de incasare si sa avizeze exportatorul asupra neregulilor aparute;
– sa execute instructiunile ordonatorului in legatura cu transmiterea documentelor;
– sa prezinte documentele si sa obtina plata.
Bancile sunt obligate, in caz de neacceptare sau neplata, sa-l anunte pe ordonator si sa se conformeze instructiunilor acestuia in legatura cu documentele.
Banca insarcinata cu incasarea, in situatia fireasca elibereaza documente fara sa ceara plata costurilor, taxelor, comisioanelor de la exportator, altfel nu se renunta la plata costurilor, taxelor, comisioanelor. Daca apar penalitati, dobinzi care nu se regasesc in documentele anexate incaso-ului documentar se actioneaza fara recuperarea lor.
Daca exportatorul nu accepta plati partiale, marfurile vor fi eliberate in conditiile unor plati integrale. Importatorul refuza plati integrale atunci cand constata lipsuri la marfuri, diferente cantitative/calitative. Apare situatia in care banca poate fi insarcinata in scopul neacceptarii platilor partiale deci se impune ca importatorul sa-l contacteze pe exportator si sa gaseasca o solutie ce va fi comunicata bancii. Daca apar neintelegeri, pastrarea documentelor de exportator pe o perioada indelungata atrage costuri suplimentare. Exista doua situatii:
 se pot da instructiuni catre banca de eliberare a documentelor fara sa se incaseze diferenta;
 se mentine pozitia exportatorului si deci documentele sunt mentinute la dispozitia exportatorului pana la noi instructiuni.
Activitati indeplinite de importator:
– trebuie sa se conformeze intelegerii facute cu exportatorul;
– trebuie sa verifice documentele si sa se asigure de concordanta contractului comercial cu documentele ce insotesc marfa;
– daca unele conditii din ID nu corespund intereselor sale trebuie sa contacteze exportatorul pentru a modifica ordinul de incaso

Cambia in incasoul documentar

Daca se utilizeaza o cambie/ un set de cambii este necesar sa se indice scadenta evitandu-se formulari de determinare a scadentei. (de exemplu: x zile de la primirea marfii la destinatie). Trebuie sa se identifice ce formalitati se intocmesc cand apare protestul la cambie.
In cazul cambiilor acceptate trebuie sa se indice circuitul acestora: fie sunt returnate la export, fie sunt pastrate de banca pana la scadenta. Daca sunt insotite de documente comerciale trebuie sa se specifice conditiile in care sunt eliberate documentele importatorului. Daca nu se specifica, se elibereaza contra plata. Costurile operatiei sunt suportate de exportator.
Avantajele utilizarii cambiei:
– asigura posibilitatea de refinantare pe termen scurt pe piata financiara prin scontare si forfetare;
– atunci cand se doreste o sporire a sigurantei de plata;
– o promovare a exporturilor (o livrare pe credit).

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships