Transportul mărfurilor în trafic aerian se efectuează pe baza unui contract de transport specific denumit după caz:
– scrisoare de transport aerian( Air Waybill);
– notă de expediţie aeriană( Air Consignment Note);
– fracht aerian.
Dacă prin AD se precizează un document de transport aerian , băncile acceptă un astfel de document oricum s-ar numi el dacă cuprinde anumite elemente:
– indică numele transportatorului şi poartă semnătura sa sau a unui agent ce acţionează în numele său;
– indică faptul că mărfurile au fost acceptate pentru transport;
– dacă prin AD se cere data reală a expedierii mărfurilor, aceasta trebuie menţionată expres pe document, respectiv data predării mărfii cărăuşului;
– indică aeroportul de plecare şi de destinaţie;
– s-au respectat toate condiţiile din AD.

Acest document nu are valoare de titlu de proprietate. El nu este negociabil, se emite în 3 exemplare: unul pentru cărăuş, unul pentru cumpărător şi unul pentru vânzător.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships