APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

Transportul mărfurilor în trafic aerian se efectuează pe baza unui contract de transport specific denumit după caz:
– scrisoare de transport aerian( Air Waybill);
– notă de expediţie aeriană( Air Consignment Note);
– fracht aerian.
Dacă prin AD se precizează un document de transport aerian , băncile acceptă un astfel de document oricum s-ar numi el dacă cuprinde anumite elemente:
– indică numele transportatorului şi poartă semnătura sa sau a unui agent ce acţionează în numele său;
– indică faptul că mărfurile au fost acceptate pentru transport;
– dacă prin AD se cere data reală a expedierii mărfurilor, aceasta trebuie menţionată expres pe document, respectiv data predării mărfii cărăuşului;
– indică aeroportul de plecare şi de destinaţie;
– s-au respectat toate condiţiile din AD.

Acest document nu are valoare de titlu de proprietate. El nu este negociabil, se emite în 3 exemplare: unul pentru cărăuş, unul pentru cumpărător şi unul pentru vânzător.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day! [wptelegram-ajax-widget username="PlopAndreiCom" width="100%" height="50px"]