Miracolul economic din Germania postbelică, poziţia actuală a Germaniei ca cea mai puternică economie a Europei şi de lider al Uniunii Europene are drept suport şi dezvoltarea fără precedent al sistemului bancar.
Conceptul de bază în guvernarea activităţii bancare este „ALLFINANZ” sistemul băncilor universale, băncilor germane fiindu-le permis să se implice în orice activitate financiară.
În forma modernă sistemul bancar german s-a dezvoltat începând cu a doua jumătate a secolului XIX, dezvoltare realizată în două forme diferite:
1.                  Dezvoltarea unei largi reţele cooperatiste şi populare
2.                  Constituirea de bănci comerciale concentrate rapid.
Băncile germane sunt în proporţie de ¾, băncile universale ceea ce nu exclude o anumită specializare în 3 sectoare.
– Băncile de credit. Primele 6, în ordinea importanţei sunt: Deutche Bank, Dresdner Bank, Commerzbank, Bayerische Hypotheken und Wechsel Bank, Bayerische Vereinsbank şi Bank fur Gemeinwirtschaft
– Casele de economii, care deţin primul loc în reţeaua bancară sub aspectul volumului afacerilor având statutul de instituţii publice
                                              Cooperativele de credit, cele mai importante grupate în 9 centrale şi o casă naţională (DG BANK).
Băncile specializate sunt: Instituţiile de credit pentru locuinţe, Instituţiile de credit pentru consum, Instituţiile de credit cu atribuţiuni speciale, private şi publice, Instituţiile bancare ale poştei.
Banca Centrală (DBB) are nu numai un sediu central ci şi 11 „sedii locale”, care sunt băncile landurilor (Landsezentralbanken) la care se adaugă agenţiile principale (cca.60) şi sucursalele (cca.150). Această structură originală, împreună cu independenţa sa faţă de schimbările politicilor guvernamentale au contribuit la crearea reputaţiei de soliditate a mărcii germane.
Întregul capital social al DBB aparţine statului, iar conducerea aparţine unui organism central unic (Zentralbankrat), căruia îi revine misiunea de a defini politica monetară şi de credit.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships