Caracterul reglementărilor ce ţin de acest domeniu a evoluat, odată cu scurgerea timpului, în funcţie de extinderea domeniului relaţiilor care trebuiau ghidate. Astfel, primele reglementări ţineau de folosirea raţională a unor resurse naturale utilizate în anumite sfere de activitate şi în cele mai dese cazuri purtau caracter ocazional. Treptat începe elaborarea reglementărilor ce ţin de înlăturarea unor calamităţi-consecinţe ale activităţii umane. Actualmente, reglementările juridice se extind practic asupra tuturor domeniilor vieţii umane şi întrunesc o serie de procedee cu caracter particular, cît şi general.

Mijloacele juridice utilizate în procesul elaborării măsurilor şi normelor de protecţie a mediului pot avea caracter:
* preventiv,
* defensiv,
* represiv,
* reparator.

Aceste mijloace sînt utilizate în vederea reglementării:
 folosirii raţionale a resurselor mediului;
 prevenirea poluării;
 depoluarea mediului;
 repararea prejudiciilor cauzate prin vicierea mediului;
 ameliorarea condiţiilor de viaţă;
 menţinerea stării calitative şi cantitative a resurselor naturale existente.
Prin afirmarea că mijloacele juridice utilizate realizează scopul protecţiei mediului nu se neagă faptul că aceste mijloace sînt aplicate şi pentru realizarea altor scopuri, respectiv sînt caracteristice şi altor ramuri de drept decît Dreptul mediului.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships