Cadrul instituţional internaţional – totalitatea organismelor internaţionale, abilitate să cerceteze, reglementeze, să realizeze schimb de informaţii, experienţă, control, să coopereze în soluţionarea problemelor de mediu stringente.

Cadrul instituţional internaţional cuprinde:
 Organizaţii internaţionale interguvernamentale globale.
 Organizaţii internaţionale neguvernamentale.
 Organizaţii internaţionale regionale.
 Organizaţii subregionale.

Organizaţii internaţionale interguvernamentale globale:
– Adunarea Generală a O.N.U.
– Conferinţa O.N.U. asupra Mediului (Stocholm, 1972; Rio de Janeiro. 1992).
– Programul O.N.U. pentru Mediu (PNUE, 1972).
– Agenţia Internaţională pentru Energia Atomică (AIEA, 1956).
– Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO).
– Organizaţia Maritimă Consultativă Interguvernamentală (OMCI).
– Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS).
– Organizaţia Meteorologică Mondială (OMM).
– Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO).
– Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM).
– Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale (OACI).
– Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (ONUDI).

Organizaţii internaţionale neguvernamentale.
Se caracterizează:
• fie prin interese preponderent ştiinţifice şi propagarea concepţiilor progresiste ce ţin nemijlocit de acest domeniu;
• fie prin activităţi radicale de intervenţie în activităţile statale, mondiale etc.
– Unitatea Internaţională pentru Conservarea Naturii (UICN).
– Fundaţia Mondială pentru Natură (WWF).
– Greenpreace (Pacea verde).

Organizaţii internaţionale regionale.
• Se formează în vederea soluţionării problemelor de ordin regional a două sau mai multe state.
– Organizaţia Unităţii Africane (OUA).
– Organizaţia Statelor Americane (OSA).
– Comisia economică a O.N.U. pentru Europa.
– Consiliul Europei.
– Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE).
Organizaţii subregionale.
– Comisia Dunării pentru navigaţie.
– Comisia Rinului.
– Comisia subregională pentru aplicarea Convenţiei de la Oslo, 1972.
– Comisia subregională pentru aplicarea Convenţiei de la Helsinki, 1974.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships