DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a), …………. domiciliat(a) in, ……………..reclamant(a) sau parat(a) in dosarul nr. …….. al Judecatoriei, Tribunalului sau Curtii de Apel …………, cu termen de judecata la data de …………,
   Formulez:
 CERERE DE STRAMUTARE
 a judecarii acestui proces, pentru (se enunta motivul) de la instanta respectiva la o alta instanta egala in grad, cu refacerea actelor de procedura savarsite pana in prezent.
  Pana la solutionarea acestei cereri, va rog sa dispuneti suspendarea judecarii pricinii, fara citarea partilor.
 Motivele cererii:
   In fapt, am (fost) chemat(a) in judecata de reclamant(a) pentru ………….
   Avand in vedere ca (se enunta motivul ce justifica stramutarea judecarii pricinii), va rog sa dispuneti stramutarea judecarii cauzei la o alta instanta egala in grad.
   Pana la solutionarea acestei cereri, va rog sa hotarati suspendarea judecarii cauzei.
   In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 37 alin. 1 sau 2, C. proc. civ. si art. 40 alin. 2, C. proc. civ.
   Depun cererea in dublu exemplar.
   Anexez chitanta nr. ……….. din ………. in valoare de ………… lei reprezentand taxa de timbru si timbrul judiciar in valoare de ………… lei.
   Data redactarii
   ……………
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI ……………………

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships