Familia este celula de baza a societatii, de aceea protectia ei constituie o obligatie primara a satatului. Acordarea indemnizatiilor familiale are ca scop asigurarea protectiei familiei si a conditiilor de dezvoltare a ei.
Principii ale strategiei :
                     principiul interesului superior al  copilului ;
                     principiul non-discriminarii.
Casa de copii de tip familial – institutie creata in baza unei familii in scopul intretinerii partiale si educatiei copiilor orfani si a celor ramasi fara ocrotire parinteasca.
Fondatorii caselor de copii de tip familial se numesc parinti-educatori. Acestia sunt cetateni ai RM, care au atins virsta de 25 de ani, locuiesc pe teritoriul RM si ale caror calitati morale si stare a sanatatii le permite indeplinirea obligatiilor respective. Diferenta de virsta intre copii si parinti va fi minimum de 15 ani si maximum de 50 ani. Pe motive temeinice aceasta virsta poate fi redusa, dar nu mai mult de 5 ani. Casa de copii se creaza prin decizia autoritatilor administratiei publice locale respective, adoptata in baza cererii parintilor-educatori , la actele anexate la aceasta si a avizului autoritatilor tutelare. Casa de copii poate fi intemeiata in baza unei familii complete. La infiintarea unei case de copii se va lua in considerare opinia tuturor membrilor familiei care locuiesc impreuna.

Casa de copii dispune de conturi trezoriale deschise in unitatile teritoriale ale Trezoreriei de Stat.
 Autoritatea tutelara va efectua selectarea parintilor-educatori creind in acest scop o comisie de experti, compusa din pedagogi, medici, juristi si asistenti sociali. Parintii educatori sunt selectati in functie de aptitudinile lor personale, de starea sanatatii, dispunerea de un spatiu locativ adecvat.
Casa de copii de tip familial se va completa cu primii 5 copii pe parcursul a 30 zile de la data adoptarii deciziei respective a autoritatilor adm.publ.locale. in casa de copii nu pot fi mai mult de 10 persoane. Copii din aceasta casa pot fi membri doar pina la atingerea virstei de 18 ani sau pina la 23 de ani daca isi fac studiile.
Copiii aflati in casa de copii se afla la evidenta autoritatii tutelare si pot fi prezentati spre adoptie sau plasati sub tutela.
Nu pot fi parinti-educatori persoanele :
– decazute din drepturile parintesti ;
– declarate, in conditiile legii, incapabile sau cu capacitate redusa de exercitiu ;
– eliberate din obligatiile tutelare sau de curatela din culpa lor ;
– care au avut calitate de parinti adoptivi, dar adoptia le-a fost anulata din culpa lor ;
– care sufera de boli cronice sau contagioase ;
– cu antecedente penale.
Parintii educatori poarta raspundere pentru starea sanatatii copiilor si pentru conditiile de intretinere si de educatiie a acestora. Ei sunt reprezentantii legali ai copilului si ii apara fara o procura speciala drepturile si interesele in toate instantele, inclusiv in cele judecatoresti.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships