Pensia – indemnizatie lunara baneascca, destinata asigurarii materiale a persoanelor ce au atins virsta de pensionare, au devenit invalizi sau au desfasurat o perioada indelungata o anumita activitate profesionala, sunt inapti de munca, si-au pierdut intretinatorul, precum si in cazul altor categorii de persoane prevazute de lege, achitata de surse financiare special destinate.
Categorii de pensii : – pentru limita de virsta, de invaliditate, de urmas.
Scopurile pensiei : de asigura existenta persoanelor afectate de riscurile sociale, de a oferi pers. care au muncit in favoarea societatii un support material la batrinete, de a garanta cetatenilor protectie din partea statului.
Principii : unicitatii – o persoana pote primi doar o singura pensie integrala de asigurari sociale ; Pr. neimpozabilitatii pensiei –pensia nu se impoziteaza. Pr. indexarii pensiilor –  se indexeaza conform indecelui cresterii pretului de consum si crest.anuala a salariului mediu. Pr.imprescriptibilitatii – nasterea dr. la pensie din momentul in care persoana indeplineste conditiile cerute. Pr. inadmisibilitatii cesiunii pensiei – dr. la pensie nu poate fi cedat sub nici o forma.
Stagiul de cotizare – insumarea perioadelor de activitate in care au fost platite contributiile de asigurari sociale la fondul de pensii. Perioadele contributive – activitati la desfasurarea carora persoana este supusa asigurarilor sociale. Perioadele necontributive – perioade in care persoana nu este supusa asigurarilor sociale , dar aceste activitati se includ in stagiul de cotizare : perioada desfasurarii serviciului militar ; perioada desfasurarii studiilor la invatamint superior ; perioada de ingrijire a copilului pina la virsta de 3 ani ; perioada in care asiguratul a beneficiat de indemmnizatie pentru incapacitate temporara de munca sau ajutor de somaj ; activitatea in calitate de lucrator si slujitor al cultelor ; perioada de ingrijire a unui copil invalid pina la 16 ani, unui invalid de gradul I, sau a unei persoane ce a depasit virsta de 75 ani.

Stagiul de cotizare necesar pentru limita de virsta necesar obtinerii acestui drept este de 30 de ani. Stagiul in conditii nocive – 10 ani barbati si 7,6 femei. Pentru aparitia la pensie pentru limita de virsta t/e conditiile : atingerea virstei de pensionare ; realizarea unui stagiu de munca necesar.
Pensia pentru limita de virsta pate fi : pensia acordata in conditii generale si conditii avantajoase.
Pensia de invaliditate- la ea are dreptul o persoana care si-a pierdut total sau partial capacitatea de munca ca urmare a : unei boli obisnuite, unui accident de munca ; unei boli profesionale.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships