Art.1, Legea cu privire la antreprenoriat si intreprinderi contine definitia legala a antreprenoriatului.
Antreprenoriat este activ. legala a crearii productiei, executarea lucrarilor si prestarea serviciilor, desf. de cetateni so asociatiile acestora in mod independent, in numele lor, pe riscul propriu, si sub raspunderea lor patrrimoniala, cu scopul de a-si asigurao sursa permanenta de venituri.
Trasaturile de baza a antreprenoriatului sunt:
a. Este o activ. social-utila si legala.
b. Este o activ. desfasurata in mod independent si din propria initiativa.
c. Este. o act. desf. in numele propriu.
d. Este o act. desfasurata pe riscul propriusi sub raspunderea patrimoniala.
e. Sub o anumita denumire de firma.
In RM intreprinderile pot fi organizate in urmatoare forme :
1. Intreprindere individuala- este fondata de o pers. fizica sau de un grupde pers. in scopul de practicare a activitatii si obtinerea de surse constante de venituri.
2. Societatea in nume colectiv- este societatea econ., participantii careia practica activ. de intreprinzator in numele societatii, si poarta raspunderea solidara si nelimitata pentru obligatiile ei. Are statut de pers. juridica.
3. Societatea in comandita- este societatea in care alaturi de participantii ce desfasoara in numele societatii activ. de intreprinz., raspund solidar si nelimitat pentru obligatiunile societatii, exista si unul sau mai multi participanti comanditati, care nu iau parte la activ. societatii si isi asuma riscul pierderilor in legatura cu activ. societatii in limitele sumei investite.
4. SRL- este intreprinderea capitalul social al careia este divizat in cote conform actului de constituire, obligatiunile careia sunt asigurate de patrimoniu.
5. SA este intreprind. fondata de una sau mai multe pers. fizice sau juridice pentru practicarea activ. comerciale, sub nume unic, capitalul saocial al careia este in total divizat in actiuni. Obligatiile acestuia fiind asigurate de patrimoniul societatii. Statut- pers. juridica
6. Cooperativa de producere este intreprind. cu statut de pers. juridica, fondata de 5 sau mai multe pers. fizice, in scopul desf. activitatii comune de intreprinzator, intemeiata pe munca individuala a membrilor lor si cotele din capitalul cooperativului.
7. Cooperativa de intreprinzator- este intreprindere cu statut de pers. juridica, iar membrii acesteia pot fi atit pers. fizice cat si juridice, care desf. act. de intreprinz.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships