APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

Pentru obtinerea licentei trebuie de adresat la Camera de Licentiere cu o cerere in care sunt indicate urmatoarele date pentru persoana juridica:
a. Denumirea completa a intreprinderii
b. Adresa juridica
c. Codul fiscal
d. Genul de activ. supus licentierii
e. Sediul filialelor
f. Lista actelor anexate la cerere care vor confirma abilitatea de desfasurare a genului de activ. pentru care este solicitata licenta.
Actele anexate:
a.Copia Certificatului de Inregistrare a intr.
b.Adeverinta ce confirma lipsa datoriilor fata de bugetul consolidat de stat al asigurarii sociale
c.Alte acte in dependenta de conditiile de licentiere a unui sau altui gen de activitate.
Toate aceste acte trebuiesc prezentate in original, sau obligatoriu sa fie autentificate notarial. Documentele necesare pentru obtinerea licentei sunt stipulate si in art.10 “Legea privind licentierea…”, de aceea, orice act cerut de colaboratorii organelor abilitate cu imputernicirea eliberarii licentelor, sunt considerate ileagale.
Camera va examina documentele prezentate si va adopta decizia de eliberare sau de respingere a cererii in termen de cel mai mult 15 zile lucratoare, incepandcu data primirii cererii. Instiintarea privind o hotarire ori alta se expediaza solicitantului in scris, in termen de cel mult 3 zile lucratoare de la data adoptarii deciziei. Daca va fi adoptata hotarirea de respingere a cererii, atunci vor fi specificate temeiurile pentru care a fost respinsa. Acestea pot fi:
1)neautentificarea datelor din documente prezentate
2) Neincadrarea solicitantului in conditiile de licentiere
In ambele cazuri solicitantul mai poate depune o noua cerere de eliberare a licentei, dupa inlaturarea cauzelor ce au servit drept temei pentru respingerea cererii precedente.Licentele eliberate de Camera de Licentiere sint valabile pe tot teritoriul al RM, cele eliberate de autoritatile admin. publice locale sunt valabile numai pe teritoriul aflat in subordinea acestora.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day! [wptelegram-ajax-widget username="PlopAndreiCom" width="100%" height="50px"]