Intalnirea la Nivel Inalt care s-a desfăşurat la Madrid in iulie 1997 a fost un eveniment crucial, care a marcat indeplinirea iniţiativelor majore asumate de către Alianţă pe parcursul celor cinci sau şase ani precedenţi. In acelaşi timp, a anunţat tranziţia spre o nouă şi provocatoare fază in dezvoltarea NATO, fază in care structurile şi politicile inovatoare introduse ca răspuns la noile conjuncturi aveau să fie probate şi testate in practică. Astfel, sarcina conducătorilor Alianţei reuniţi la Madrid a fost aceea de a impleti firele centrale ale viitoarei politici a Alianţei intr-unul singur şi de a asigura integritatea şi coerenţa acestora. La intalnirea la nivel inalt de la Madrid, amploarea implicării Alianţei in transformările externe şi interne a fost pe deplin demonstrată prin adoptarea unor măsuri suplimentare concrete şi cuprinzătoare, in toate domeniile de interes: inceputul convorbirilor de aderare cu Republica Cehă, Ungaria şi Polonia şi confirmarea unei politici a “uşilor deschise” privind aderări viitoare; confirmarea Parteneriatului pentru Pace şi stabilirea unui nou forum sub forma EAPC pentru a continua cooperarea; deschiderea unui capitol nou in relaţiile NATO-Rusia; inceperea formalităţilor pentru un viitor parteneriat cu Ucraina; intensificarea dialogului cu ţările mediteraneene; progresul in relaţie cu securitatea europeană şi identitatea apărării in cadrul NATO; şi definirea structurii de comandă militară radical reformată a Alianţei. Acest program complet a dovedit capacitatea NATO de a-şi asuma noi responsabilităţi fără a aduce atingere scopurilor sale iniţiale şi de a-şi consolida rolul in viitor pe abilitatea deja demonstrată de adaptare la cerinţele unei societăţi aflate in continuă transformare.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships