Termenul de explozie demografică s-a încetăţenit în statele europene în secolul al XIX-lea şi reprezintă un efect al procesului de tranziţie demografică, manifestat prin creşterea rapidă a populaţiei în contextul decalajului dintre scăderea progresivă a celor doi indicatori demografici principali – natalitatea şi mortalitatea. Explozia demografică din zorii societăţii moderne a avut loc în ţări dezvoltate, în state unde revoluţia industrială era în plină dezvoltare. Ieşirea din criza a avut loc pe două căi: 1.dezvoltarea industrială a declanşat un proces de ridicare a bunăstării, care a putut face faţă evoluţiei rapide a populaţiei, 2. emigrările masive ale europenilor în teritoriile de peste mări, în SUA, Canada, în alte ţări şi continente slab populate. Deci, timp de aproape două secole Europa – zona cea mai dezvoltată a lumii în acest interval a fost tărâmul pe care a avut loc explozia demografică; ea a reprezentat continentul de unde au plecat valuri de emigranţi. Începând cu mijlocul acestui secol, ceva cu totul nou intervine în evoluţia demografică a planetei. Populaţia din ţările dezvoltate se stabilizează sau consemnează evoluţii foarte lente. Creşterea demografică accentuată are loc în ţările slab dezvoltate, în teritorii în care mijloacele de subzistenţă sunt precare. Instructivă din acest punct de vedere este şi evoluţia populaţiei pe regiuni geografice. Cea mai mare creştere procentuală o înregistrează Africa, pe când Europa are o creştere negativă. Trei sferturi din populaţia Globului este concentrată pe numai 8,6% din suprafaţa acestuia. Problemele pe care le ridică explozia demografică nu ţin de lipsa de spaţiu ci de incapacitatea asigurării unor condiţii acceptabile de viaţă in ţările in curs de dezvoltare. O altă tendinţă modernă este aceea a concentrării progresive a populaţie in regiunile litorale, in paralel cu creşterea ponderii regiunilor cu climă caldă in defavoarea celor temperate, considerate optime dezvoltării societăţii. De reţinut! Corelaţia între explozia demografică contemporană şi subdezvoltare este foarte puternică. Consecinţa principală a exploziei demografice constă în modificarea ponderii diverselor regiuni geografice în populaţia Globului. Populaţia împreună cu factorii tehnici şi resursele naturale constituie baza oricărui sistem economic. In zilele noastre preocuparea demografica reapare datorita riscurilor pe care le naste in producerea unor crize, la nivel local, zonal, continental sau planetar ce ar putea influenta in mod negativ ordinea sociala, sau in declansarea unor tulburari a echilibrelor etnice sau religioase. Revine ideea ca non-dezvoltarea se datoreaza in parte unui exces demografic. Analizand relatia dintre putere si populatie, dintre cantitatea si calitatea fenomenului demografic si alti factori constituenti ai sistemului global contemporan constatam ca relatia intre „explozia demografica” si „explozia tehnologica” pare sa ia amploare. Deoarece factorul demografic este unul din 5 factori determinanti pentru situatia geopolitica a fiecaruia dintre statele lumii, schimbarile substantiale in materie demografica a regiunilor si statelor atrag dupa sine si esentiale schimbari geopolitice in sistemul international.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships