DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a) …………., domiciliat(a) in ……………….,
   Formulez:
 CERERE PENTRU SUSPENDAREA HOTARARII ATACATE CU CONTESTATIE IN ANULARE
 nr. ……… din ………. a Curtii de Apel …………., intimat(a) fiind domiciliat(a) in ……….., pe care va rog s-o judecati fara citarea partilor, s-o admiteti si sa suspendati executarea hotararii atacate pana la solutionarea contestatiei in anulare, inregistrata sub nr. ……. din data de ……… cu termen de judecata la data de ……………
 Motivele cererii:
   In fapt, prin decizia civila nr. …….. din ………… pronuntata de Curtea de Apel ……… in dosarul nr. …….mi s-a respins recursul impotriva deciziei civile nr. …….. din ………. a Tribunalului ………. si aceasta ultima hotarare fiind definitiva si irevocabila, intimatul a si trecut la executarea sa, somandu-ma ca pana la data de …….. sa parasesc imobilul in care locuiesc si din care am fost evacuat.
   Am formulat contestatie in anulare pentru ca recursul s-a judecat fara ca eu sa fiu citat(a) si deci hotararea respectiva va si anulata si recursul se va rejudeca.
   De aceea, vin cu rugamintea de a dispune, de urgenta, chiar fara citarea partilor, suspendarea executarii hotararii, supusa executarii, pana la data cand se va solutiona contestatia in anulare.
   In drept imi intemeiez contestatia pe dispozitiile art. 318 alin. 1 raportat la art. 300 alin. 2, C. proc. civ.
   Anexez, in copie, contestatia in anulare, hotararea a carei suspendare urmeaza sa fie dispusa, somatia emisa de executorul judecatoresc, certificat ca am depus contestatia in anulare si are termen de judecata la data de …….. si chitanta de plata taxei de timbru in suma de …….. lei si timbrul judiciar in valoare de ……… lei.
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL CURTII DE APEL ……………

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships