DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a) ………………… cu domiciliul in …………….. depun contractul incheiat intre mine, in calitate de creditor gajist si debitorul ………………., contract ce reprezinta un gaj comercial, cu rugamintea de a dispune inscrierea sa in registrul de amanet.
   Cu consideratie,
 Semnatura,
 DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships