Taxa pe valoarea adaugata (TVA) este un impozit general de stat care reprezinta o forma de colectare la buget a unei parti a valorii marfurile marfurilor livrate, serviciilor prestate care sunt supuse impozitarii pe teritoriul RM, precum si a unei parti din valoarea marfurilor, serviciilor importate in RM.
TVA se percepe la incheierea de catre intreprinzatori a diverselor tipuri de tranzactii, precum si la introducerea marfurilor pe teritoriul RM in ordinea de desfasurare de catre acestia a activ-tii ed intr-tor.
Cotele TVA:
1) Cota-standart- in marime de 20% din valoarea impozabila a marfurilor si serviciilor importate si a livrarilor efectuate pe teritoriul RM.
2) Cote reduse :
-8% la paine si produse de panificatie, lactate, cu exceptia prod.alientare pu copii.
-5% la gaze naturale si la gazele lichefiate .
3) Cota zero – la energia electrica, marfurile pu export, la transport. de marfuri si de pasagerila lucrarile de constructie, etc.
Scutirea de TVA are loc in cazul livrarii de utilaje, tehnica, agregate, aparatura de difuzare pu radio si televiziune.
TVA este platit de pers. care importa marfuri pe teritoriul RM, precum si pers. inregistrate in calitate de platitori de TVA.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships