În timp ce celelalte zone libere româneşti au fost înfiinţate deja şi se dezvoltau din plin, crearea zonei libere Curtici – Arad nu era decât un proiect. După cinci ani în care s-a vorbit mult despre zona liberă arădeană şi după ce a fost blocat proiectul din cauza unor interese divergente, în anul 1997 a fost realizat proiectul final şi un studiu de fezabilitate care a fost aprobat în următorul an. Zona liberă Curtici- Arad va fi prima în această zonă a ţării , celelalte zone aflându-se şi în prezent la stadiul de proiect, ea având frumoase perspective de dezvoltare industrială şi urbanistică în viitorul imediat. Costul total al investiţiei a fost estimat la preţurile din anul 1997 ca fiind de 60 miliarde lei, veniturile aduse de zona liberă fiind estimate la 2 miliarde lei anual şi, totodată, crearea a nu mai puţin de 6.000 locuri noi de muncă.
Prin H.G. nr.449 din 8 iunie 1999 s-a înfiinţat zona liberă Curtici – Arad, având o suprafaţă totală de 90 ha, compusă din două platforme situate în vecinătatea oraşului Curtici, la graniţa cu Ungaria, precum şi în partea de vest a municipiului Arad, adiacent căii de rulare a Aeroportului cu Trafic Internaţional Arad.

Amplasarea geografică a zonei
În comparaţie cu alte zone libere româneşti, această zona este singura amplasată, convenabil pentru investitori, în partea de vest a României, pe un coridor rutier european şi pe culoarul feroviar 4(Berlin – Instambul/Salonic), în apropierea a patru puncte vamale. Amplasamentul favorabil al zonei(între linia de cale ferată care asigură ieşirea spre Ungaria şi Drumul Judeţean 792C Curtici-Dorobanţi şi adiacent căii de rulare a Aeroportului Internaţional Arad) permite folosirea următoarelor căi de acces:
– Cale ferată – Oraşul Curtici este cel mai important nod de cale ferată, care asigură legătura dintre est şi vest. Aradul este legat de Curtici printr-o cale ferată dublă şi electrificată.
– Rutier – Legătura dintre Arad şi zona liberă Curtici – Arad poate fi făcută prin Drumul Judeţean 709B, care asigură un acces uşor către vestul Europei.
– Aerian – Zona liberă Curtici – Arad este singura zonă care include transport aerian datorită existenţei Aeroportului Internaţional în municipiul Arad. Aeroportul este dotat cu o pistă de decolare şi aterizare din beton, cu lungimea de2000 m şi o lăţime de 45 m, cu o capacitate portantă de roată izolată de 27 tone. Astfel, este permisă decolarea-aterizarea avioanelor de pasageri şi marfă în condiţii de deplină securitate. Pentru luna aprilie 2002, a fost preconizat ca să devină operaţională Platforma Aeroport a zonei libere.
Zona liberă Curtici – Arad este compusă din două platforme:
• Una în suprafaţă de 75 ha, în oraşul Curtici;
• Alta în suprafaţă de 15 ha, în Aeroportul Internaţional Arad.

Administrarea zonei libere Curtici – Arad
Zona Liberă Curtici – Arad este administrată de Administraţia Zonei Libere Curtici – Arad, care îşi are sediul pe strada Mihai Eminescu nr.3 – 5, iar principala atribuţie a acesteia este organizarea licitaţiilor de concesionare şi închiriere de terenuri. De asemenea, Administraţia este cea care asigură în perimetrul zonei servicii de pază, de comisionare în vamă şi schimb valutar, precum şi control vamal al poliţiei de frontieră.
Licitaţiile se organizează în fiecare zi de joi din fiecare săptămână, iar documentaţia necesară participării la licitaţie se poate procura de la sediul Administraţiei, contra sumei de 50 USD pentru închiriere şi 485 USD pentru concesiune. Pentru a participa la licitaţie, solicitanţii vor depune la sediul AZL Curtici – Arad o cerere de participare şi trebuie să se încadreze în următoarele condiţii:
Condiţii de concesionare:
– Perioada maximă de concesionare este de 10 ani, iar cea maximă – de 50 ani;
– Suprafaţa minimă care poate fi concesionată este de 1.000 mp;
– Valoarea minimă de începere a licitaţiei este de:
• 5 USD/mp/an pentru mai puţin de 15.000 mp;
• 4 USD/mp/an pentru 15.001 – 20.000 mp;
• 3 USD/mp/an pentru 20.001 – 30.000 mp;
• 2,5 USD/mp/an pentru 30.001 – 40.000;
• 2 USD/mp/an pentru mai mult de 40.000 mp.
Condiţii de închiriere:
– Perioada minimă de închiriere este de 6 luni, iar cea maximă – de 1 an, cu posibilitatea de prelungire;
– Suprafaţa minimă care poate fi închiriată este de 100 mp;
– Valoarea minimă de începere a licitaţiei este de:
• 3 USD/mp/lună pentru 100 mp – 500 mp;
• 2 USD/mp/lună pentru 501 – 1000 mp;
• 1 USD/mp/lună pentru mai mult de 1000 mp.

Activităţile desfăşurate în cadrul zonei libere Curtici – Arad
Această zonă liberă este un factor de emulaţie economică şi socială, pentru că pe lângă activităţile specifice , a generat dezvoltarea unor servicii adiacente, legate de:
• circulaţia capitalului financiar – bancar;
• servicii hoteliere;
• alimentaţie publică;
• consultanţă;
• expediţii interne şi internaţionale;
• controlul calităţii şi cantităţii mărfurilor.
Cea mai tânără şi dinamică dintre zonele libere din România, zona liberă Curtici – Arad s-a lansat mai mult decât promiţător, în ultima perioadă, concesionând şi închiriind terenuri pentru investitorii străini şi autohtoni, mai mult decât au realizat toate celelalte zone libere la un loc. A contribuit la dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii arădene, la dezvoltarea regională şi judeţeană, la dezvoltarea relaţiilor externe.
În prezent, sunt concesionate unor firme cu capital autohton şi străin suprafeţe însumând un total de 119.722 mp, ceea ce reprezintă un grad de ocupare al terenului de 17,35%. Actualii utilizatori – 22 contracte de concesiune, 8 contracte de închiriere, 6 contracte de asociere – efectuează în zonă investiţii în valoare de 17.559.100 USD şi desfăşoară o gamă largă de activităţi(de la producţie şi prelucrare la depozitare şi comercializare), urmând să creeze un număr de 1.270 noi locuri de muncă în viitorul apropiat.

Avantajele oferite de zona liberă Curtici – Arad
Această zonă liberă oferă utilizatorilor ei o infrastructură dezvoltată formată din : reţea apă potabilă, reţea de energie electrică, canalizare fluvială, canalizare menajeră, reţea de telecomunicaţii, iluminat exterior şi drumuri de incintă.
Investitorii din această zonă beneficiază de următoarele avantaje :
 Concesionarea şi/sau închirierea terenurilor pentru o perioadă de până la 50 ani;
 Scutiri de taxe vamale, TVA şi impozit pe profit;
 Posibilitatea transferului peste hotare a capitalului şi profitului;
 Posibilitatea angajării forţei de muncă calificată;
 Operaţiile financiare se fac în valută liber convertibilă;
 Posibilitatea schimbării originii mărfii;
 Posibilitatea stocării mărfurilor în depozite şi vânzarea lor pe măsură ce piaţa se dovedeşte a fi benefică realizării profitului anticipat.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships