How to Stop Missing Deadlines? Please Follow our Telegram channel https://t.me/PlopAndreiCom ( @plopandreicom)

APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

                              DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a) …………., domiciliat(a) in ………….., va rog sa dispuneti
 INCEPEREA EXECUTARII SILITE
 impotriva debitorului(oarei) ……….., domiciliat(a) in ………., care imi datoreaza ……………., asa cum reiese din sentinta civila nr. ………. ramasa definitiva si investita cu formula executorie, care constituie titlu executoriu.
   Cer ca urmarirea sa se faca asupra imobilului (teren sau constructie) situat in ………, suprafata ……., avand ca vecini: ………., bun proprietatea debitorului.
   Anexez comandamentul ce cuprinde copie dupa titlul executoriu, somatia adresata debitorului de a-mi plati debitul si instiintarea ca, daca nu va plati, se va trece la vanzarea imobilului descris mai sus.
   In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 373 si art. 488 si urm. C. proc. civ.
   Anexez chitanta de plata a sumei de ……….. lei taxa timbru.
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI ……………………..

Join Us On Telegram @plopandreicom

Apply any time of year for Internships/ Scholarships

Plop Andrei: I was arrested in #Canada for the anti-communist revolution!

Plop Andrei: Moldova will be the next country attacked by the Russians!

Plop Andrei/ #Russia – #Ukraine War: What Will Happen Next?

Plop Andrei/ Lucrarea de master/ – Rolul mass-media în reflectarea conflictelor geopolitice. Studiu de caz: Mass-media în Federaţia Rusă/

Așa erau timpurile! Plop Andrei despre amintiri din copilărie, sport și școală!

Plop Andrei: Update/ De ce are Moldova de o mobilizare generală și de o armată profesionistă! Maia Sandu este AGENTUL de influență al Kremlinului?!

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!