APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

Firmele de comerţ exterior ce practicã conducerea strategicã pot opta pentru diferite abordãri ale acesteia, corespunzãtor condiţiilor economice şi organizatorice şi scopurile urmãrite.
Literatura de specialitate evidenţiazã 3 abordãri specifice de stabilire şi realizare a conducerii strategice:
– abordarea antreprenorialã;
– abordarea adaptivã;
– abordarea planificatã.
a) Abordarea antreprenorialã – este adecvatã firmelor mici şi/sau tinere. Ea urmãreşte expansiunea economicã prin valorificarea promptã a oricãror noi posibilitãţi ale pieţei, chiar în condiţii de incertitudine şi risc. În aceste firme autoritatea şi responsabilitatea sunt concentrate în mâinile întreprinzãtorului. Acesta este persoana care gestioneazã capitalul (propriu sau aflat în proprietatea altor persoane) şi care exercitã şi funcţia de şef de întreptindere (manager).
b) Abordarea adaptivã – este practicatã de cãtre întreprinderile comerciale mari şi foarte mari cu evoluţia viitoare insuficient definitã, cu scopul infuficient clarificat, fãrã o anticipare a cerinţelor pieţei. Autoritatea şi responsabilitatea sunt dispersate între membrii conducerii participative.
c) Abordarea planificatã – este recomandabilã pentru firmele comerciale de dimensiuni mijlocii. Ea pune accentul pe evaluarea, cunoaşterea şi direcţionarea evoluţiei viitoare şi pe planificarea ştiinţificã a activitãţii. Autoritatea şi responsabilitatea aparţine managerului de grup ce elaboreazã o strategie coerentã şi unitarã.
Cea mai formalizatã abordare este cea planificatã, iar cea mai puţin formalizatã este abordarea antreprenorialã.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day! [wptelegram-ajax-widget username="PlopAndreiCom" width="100%" height="50px"]