Judecatorul sau instanta de judecata este in drept sa decida aminarea sau esalonarea platii taxei de stat pentru una sau ambele parti, tinind cont de situatia lor materiala. Aminarea – este suspendarea momentului platii, de la depunerea cererii pna la momentul stabilit de instanta. Esalonarea – consta in achitarea sumei taxei de stat in cel putin 2 transe, marimea carora paote fi diferita sau egala, la aprecierea instantei. Aminarea sau esalonarea se pot decide pe tot parcursul procesului Dispozitiile privind, scutirea, aminarea sau esalonarea platii taxei de stat sunt aplicabile atit de instantele de fond, cit si de instantele de apel si recurs, cu exceptia judecarii recursului impotriva deciziilor instantelor de apel.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships