Sistemul European al Băncii Centrale este cuprins din:  Banca Centrală Euroepană (BCE) si  Băncile Centrale Naţionale (BCN) ale tuturor statelor membre Uniunii Europene chiar dacă aparţin sau nu zonei euro. S-au creat două zone:a) Eurosistemul → cuprinde statele în care circulă euro (11 state ale UE).b) SEBC ce cuprinde Eurosistemul şi se extinde pe teritoriul acestuia, 15 state membre ale Uniunii Euroepene
1. Principii generale: a)  Federalismul reprezintă sistemul SEBC şi este un sistem de tip federal unde deciziile sunt luate în mod colegial şi central în cadrul Băncii Centrale Europene;
b)                Independenţa; de aici rezultă că SEBC este independent faţă de puterea politică şi anume:
                     Independenţa instituţională care interzice acceptarea de in-strucţiuni ce nu aparţin sferei SEBC
                     Independenţa personală ce decurge din statutul decidenţilor
                     Independenţa funcţională de unde rezultă obligaţie de a stapâni inflaţia
                     Independenţa financiară provine din capitalul şi din resursele priprii ale SEBC-ului;
c)                 Obiectivul de stabilitate a preţurilor;
d)                Subsidiaritatea de unde rezultă metoda de repartiţie a competenţelor între Uniunea Euroepană şi statele membre;
e)                 Transparenţa ce arată independenţa Sistemului European al Băncii Centrale Îi conferă o obligaţie de transparenţă vis-a-vis de statele membre;
f)                  Responsabilitatea în a atinge obiectivele de stabilitate a preţurilor pe care Tratatul le-a fixat;
g)                Cooperarea în sânul Uniunii Europene
h)                Comunicarea spre exterior a Băncii Centrale Europene
2. Organismele oficiale ale BCE
Banca Centrală Europeană, în fiinţaţă la 1 iunie 1998 şi devenită operaţională la 1 ianuarie 1999 cu sediul la Frankfurt are următoarele structuri:
·                    Consiliul guvernatorilor reprezintă organ de decizie suprem, şi are în alcătuirea sa şase membrii ai Băncilor Centrale Naţionale care aparţin Eurosistemului iar în anul 1999 numărul membrilor s-a mărit, ajungând la 17.
 Responabilităţi:
                     defineşte politica monetară a Eurosistemului
                     ia deciziile privind obiectivele monetare intermediare şi a aprovi-zionărilor ăn rezerve a Eurosistemului
                     decide recursul la alte metode operaţionale de control monetar
                     reglementează limita rezervelor obligatorii
                     autorizează emisiunea de bilete de bancă în euro şi a volumului acesteia
                     decide asupre regulilor contabile şi de informaţii ale operaţiunilor Băncilor Centrale Naţionale
                     adoptă regulamentul interior al BCE şi a organelor de decizie.
·                    Consiliul director se compune din preşedinte, vice-preşedinte şi   
    alţi patru membrii, care sunt aleşi pe un mandat de opt ani care nu   
    se poate reînnoi
Responsabilităţi:
                     pun în practică politica monetară adoptată de Consiliul guverna-torilor 
                     transmite instrucţiuni necesare Băncilor Centrale Naţionale
                     pregăteşte întrunirea Consiliului guvernatorilor
                     are responsabilitatea afacerilor curente a BCE
·                    Preşedintele prezidă ansamblul organelor ale Băncii Centrale Europene şi o reprezintă în exterior
·                    Consiliul general al Băncii Centrale Europene se compune din preşedinte şi vice-preşedintele BCE şi guvernatorii tuturor Băncilor Centrale Naţionale (BCN)
3. Modul de funcţionare al Băncii Centrale Europene
a)                Gestiune internă
Numărul de salariaţi ai Băncii Centrale Europene se ridică la 604, iar la acest număr se adaugă şi personalul băncilor centrale naţionale ale statelor membre
Exemplu: Banca Naţională a Franţei înregistrează un număr de 14.000
b)                Relaţiile SEBC cu celelalte organisme ale UE:
Ø                Rapoarte şi audiţii
Ø                Acorduri şi statut de observator
Ø                Participări informale (fără titlu formal)
c)                 SEBC şi interzicerea finanţărilor publice
Articolele 104 şi 104A a Tratatului stipulează interzicerea SEBC-ului de a finanţa deficitele publice prin emisiune de monedă.
d)                SEBC şi relaţiile internaţionale
Ø                 FMI reprezintă centrul Sistemului Monetar Internaţional (SMI), iar Sistemul European al Băncii Centrale este repreuentat şi el de băncile naţionale ale statelor membre UE;
Ø                 La 21 decembrie 1998 FMI a acordat Băncii Centrale Europene un post de observator permanent
e)                 Controlul contabil şi judiciar
f)                  Comunicarea externă a BCE cu alte state ce nu aparţin UE
1)                 Resursele Băncii Centrale Europene
                     Capitalul BCE la creare a avut un fond de 5 miliarde de euro
                      Rezervele de schimb în afară de moneda euro, aceasta mai are rezerve şi în cadrul FMI-ului şi DST-ului în valoare de 50 de miliarde de euro
                     Contribuţia fiecărui membru este fixată în mod proporţional în funcţie de capitalul subscris. Fiecare BCN primeşte din partea BCE în contrapartidă o creanţă echivalentă acestei contribuţii.
                     Repartizarea beneficiilor BCE
2)                 Rolul Comitetului economic şi financiar
Acesta nu este un organism al SEBC, dar are o funcţie importantă în politica monetară a UE. A fost creat la 1 ianuarie 1999 şi succede Comitetul Monetar.
Misiuni ale acestuia:
                     formează propriile iniţiative în faţa Consiliului Ecofin şi a Comisiei
                     organizează situaţia în materie a mişcărilor de capital şi libertăţii plăţilor
                     Contribuie la pregătirea lucrărilor Consiliului Ecofin în domenii ca: afacerile bugetare, financiare şi plăţile internaţionale

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships