Asigurarea pentru accidente de munca  si boli profesionale  consta in stabilirea unor raporturi specifice, prin care se  asigura protectia sociala impotriva urmatorelor categorii de riscuri profesionale : diminuarea capacitatii de munca, pierderea capacitatii de munca, deces ca urmare a  accidentului de munca sau a bolii profesionale.
Asigurarea pentru  accidente de munca si boli  profesionale garanteaza persoanelor asigurate un ansamblu de prestatii  si indemnizatii pentru :
a)                  diminuarea si compensarea consecintelor accidentelor de munca si bolilor profesionale ;
b)                 promovarea securitatii muncii si a prevenirii accidentelor de munca si bolilor profesionale.
Asigurator pentru accidentele de munca si boli profesionale este Casa  Nationala de Asigurari Sociale si strucaturile teritoriale ale acesteia.
Persoanele asigurate sunt :
                     cetatenii RM , cetatenii straini si apatrizii care desfasoara activitate pe teritoriul RM, in baza de contract individual de munca, incheiat cu un angajator din RM ;
                     cetatenii RM care desfasoara activitate in strainatate, in baza dispozitiei legale a unui angajator din RM;
                     personele care desfasoara activitate in functiile elective sau sint numite in autoritatile publice pe durata mandatului.
Obiectivele asigurarii pentru accidentele de munca si boli profesionale :
                     prevenirea accidentelor de munca si bolilor profesionale ;
                     reabilitarea medicala si profesionala a asiguratilor, victime ale accidentelor de munca si bolilor profesionale, precum si recuperarea capacitatii demunca a acestora ;
                     acordarea de prestatii si indemnizatii in bani.
Asiguratii au dreptul la urmatoarele prestatii si indemnizatii de asigurare
1.                  Prestatii pentru reabilitare medicala : tratament ambulatoriu, analize medicale si medicamente, asistenta medicala de urgenta ; servicii de fizioterapie etc.
2.                  Prestatii pentru recuperarea capacitatii temporare de munca : se face dupa programe individuale de recuperare, care se stablesc in functie de natura leziunilor si prognosticul bolii.
3.                  Prestatii pentru reabilitarea profesionala :  se acorda de catre asigurator la solicitarea asiguratilor care nu si-au pierdut complet capacitatea de munca, dar nu mai pot desfasura activitatea conform calificarii. Indemnizatia se acorda lunar si este de 70% din salariul lunar al asiguratului.
4.                  Indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca care este cauzata de o boala profesionala sau un accident de munca, cuantumul ei constituie 100% din salariul mediu lunar asigurat al asiguratului pentru ultimile 6 luni premergatoare lunii respective. Pentru I 20 zile se plateste de catre angajator, iar din a 21 zi de catre structurile teritoriale  ale CNAS. Durata de acordare este de pina la 180 de zile.
5.                  Indemnizatie pentru transferarea temporara la alta munca sunt pentru persoanele care au avut un accident de munca sau boala prof., au un salariu asigurat inferior salariului mediu lunar asigurat pe ultimile 6 luni premergatoare lunii in care s-a produs accidentul de munca sau a fost constatata imbolnavirea profesionala. Cuantumul lunar este : 6* slariul mediu lunar/6-salariul de la postul nou.
6.                  Indemnizatie de invaliditate , asiguratii care ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale, si-au pierdut, total,sau cel putin 25% din capacitatea de munca au dreptul la o indemnizatie de invaliditate care se acorda lunar pe toata perioada in care beneficiaza de pensie de invaliditate din sistemul public de asigurari sociale. Asfel pentru gr. I si II se determina ca diferenta intre nivelul pensiei si 2/3 din salariul mediu lunar asigurat ala siguratului ultimile 6 luni. Gr.III se determina procentual.
7.                  Indemnizatie de deces, in cazul dcesului asiguratului, ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale, de indemnizatie de deces beneficiaza :
          copii asiguratului 18 ani ,23 ani student ; sunt invalizi, indifrent de virsta.
          sotul asiguratului care are gr. de  invaliditate sau e pensionar;
          sotul sau unul dintre parintii asiguratului decedat ;
Indemnizatia de deces se acorda o singura data, in suma fixa.
a) Pentru copii pina la 18 ani sau 23 student :
          5 salarii, calculate ca medie a salariului lunar pe ultimele 6 luni, 1 copil ;
          8 salarii, calculate ca medie, 2 copii ;
          12 salarii pentru 3 copii
c)                  Pentru soatul asiguratului gr. de invaliditate sau pensionar – 3 salarii in medie ;
d)                 Pentru sotul sau unul din parintii , care nu lucreaza si are in ingijite copil sub 3 ani, 3 salarii medii .

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships