Taxele vamale se percep de către stat asupra importului, exportului şi tranzitului de mărfuri. În prezent, taxele vamale cel mai frecvent întâlnite sînt cele asupra importului de mărfuri.
Taxele vamale de export se întâlnesc cu o frecvenţă redusă, deoarece, statele sunt interesate în încurajarea exportului de mărfuri, care constituie, în majoritatea cazurilor, calea cea mai importantă de realizare a resurselor valutare. Atunci când, totuşi, se percep astfel de taxe, ele au fie un scop fiscal, fie unul economic. În unele ţări, statul instituie taxe vamale de export asupra unor materii prime pentru a determina prelucrarea lor în ţară, iar în altele asupra unor semifabricate sau pro-duse finite care deţin o pondere mare în exportul lor. Printre ţările care percep taxe vamale de export menţionăm: Indonezia (care percepe o taxă vamală de export de 5% asupra produselor nepetroliere), Tai-landa (la exportul de zahăr şi orez), Malayezia (la exportul de cauciuc, cositor, bauxita şi alte minereuri, cherestea, uleiuri de palmier şi piper).
Taxele vamale de tranzit se instituie asupra mărfurilor care fac obiectul comerţului exterior, cu ocazia trecerii acestora pe teritoriul unei terţe ţări. În condiţiile actuale, taxe vamale de tranzit nu se practică decât în cazuri rare, deoarece statele sînt interesate în încurajarea tranzitului de mărfuri, fiindcă, de pe urma acestuia realizează încasări în valută, cum sunt: tarife pentru folosirea căilor ferate, taxe pentru utilizarea drumurilor etc.
Taxele vamale de import se percep asupra valorii mărfurilor importate, în momentul în care trec frontiera ţării importatoare. Importatorul, o dată cu depunerea documentelor prin care ia în posesiune marfa importată, achită taxa vamală de import. Această taxă are rolul unui impozit de egalizare, deoarece conduce la apropierea nivelului preţului mărfii importate de nivelul preţului mărfii (similare) indigene. În unele cazuri, taxa vamală de import poate conduce la scumpirea mărfii importate în raport cu marfa indigenă, ceea ce înseamnă că ea acţionează restrictiv pentru importator. În astfel de situaţii, pentru ca importul să se poată realiza, este necesar ca exportatorul să reducă nivelul preţului de export, asigurând mărfii sale o competitivitate egală cu cea a mărfii indigene. Această reducere poate conduce la scăderea rentabilităţii exportului ori de câte ori in ţara exportatoare nivelul productivităţii muncii este mai scăzut sau costurile de producţie sunt mai ridicate decât în ţara importatoare. Ca tendinţă, se observă preocuparea ţărilor importatoare de a recupera valoarea taxei vamale de import de la exportator, prin reducerea preţului de import cu taxa vamală. Acest lucru este posibil în condiţiile în care este vorba de o creştere a ofertei mondiale de export şi, deci a concurenţei, împrejurări în care importatorul nu acceptă sa-şi diminueze beneficiul comercial cu valoarea taxei vamale.
Prin urmare, natura economică a taxei vamale de import este similară cu aceea a taxelor de consumaţie percepute asupra mărfurilor din producţia naţională. Perceperea taxelor vamale de import conduce la majorarea preţului produsului importat, care astfel ajunge la un nivel ce depăşeşte frecvent preţul acestuia din ţara exportatoare. În general, nivelul taxelor vamale de import este determinat de raportul cerere-ofertă din tara importatoare şi de coordonatele politicii economice pe care aceasta o promovează.
După forma lor de exprimare, taxele vamale pot fi de trei feluri: ad-valorem, specifice şi compuse. Taxele vamale ad-valorem se exprimă ca procent din valoarea mărfurilor importate. Taxele vamale specifice sînt stabilite ca sumă fixă pe unitatea fizică de marfă importată (de exemplu, pe tona, pe bucată etc.). Taxele vamale compuse apar ca o combinaţie a primelor două. Taxele vamale practicate de o anumită ţară, indiferent de felul lor, sunt trecute într-un tabel care poartă denumirea de tarif vamal. În tariful vamal sunt specificate, pentru fiecare categorie de produse sau produse individualizate, taxele vamale care se aplică.
În funcţie de nivelul lor, taxele vamale de import, menţionate in tariful vamal naţional sau de grup, pot fi: taxe vamale în condiţia clauzei naţiunii celei mai favorizate, taxe vamale autonome si taxe vamale preferenţiale.
Taxele vamale in condiţia clauzei naţiunii celei mai favorizate se aplică la importul de mărfuri pe care o ţara (membră a Acordului General pentru Tarife şi Comerţ) îl efectuează din ţările membre ale aceluiaşi organism sau din alte ţări cu care aceasta are acorduri bilaterale, pe baza cărora îşi acordă reciproc clauza naţiunii celei mai favorizate.
Taxele vamale aplicate la import, în condiţiile clauzei naţiunii ce-ei mai favorizate, pot avea un nivel consolidat sau un nivel neconsolidat, după caz.
Nivelul consolidat al acestor taxe este stabilit în cadrul unor negocieri comerciale multilaterale şi e1 nu poate fi schimbat fără acordul celorlalte state participante la negocieri (in cadrul -G.A.T.T). Nivelul neconsolidat se practică pentru produse care nu au făcut obiectul unor negocieri comerciale multilaterale. El poate fi schimbat de către autorităţile cu drept de decizie din ţările respective, dacă reducerea (majorarea) se extinde asupra tuturor ţarilor care beneficiază de clauza naţiunii celei mai favorizate.
Taxele vamale autonome se aplică la importul pe care o ţară îl efectuează din ţări cu care nu întreţine relaţii bazate pe clauza naţiunii celei mai favorizate. Aceste taxe au, în general, un nivel mai ridicat decât taxele vamale aplicate în condiţia clauzei naţiunii celei mai favorizate.
Taxele vamale preferenţiale se practică în relaţiile comerciale dintre ţările care fac parte din diferite uniuni vamale închise. Aceste taxe mai sunt utilizate in relaţiile dintre ţări cu niveluri diferite de dezvoltare şi, în primul rând, între ţările dezvoltate şi cele în curs de dezvoltare. Taxele vamale preferenţiale au un nivel mai redus decât cele aplicate în regimul clauzei naţiunii celei mai favorizate.
Practicarea de către un stat a unei politici vamale preferenţiale înseamnă, de fapt, reducerea său chiar eliminarea taxelor vamale la importul de mărfuri (sau numai la o anumită parte din acest import) efectuat din alt stat sau grup de state, care beneficiază de asemenea preferinţe.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships