DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a) …………., domiciliat(a) in …………. in numele si ca reprezentant(a) legal(a) a-l (a) minorului ………… nascut la data de ………., chem la judecata si personal la interogatoriu pe paratul(a) ……………, domiciliat(a) in ………….. pentru ca, prin hotararea ce veti pronunta, sa-l(o) obligati sa-mi
 INAPOIEZE MINORUL,
 pe care il tine fara drept.
   De asemenea, cer ca paratul(a) sa fie obligat(a) sa-mi plateasca cheltuieli de judecata.
 Motivele actiunii:
   In fapt, prin sentinta civila nr. ………. din ……….. pronuntata de judecatoria ……….. minorul sus-numit mi-a fost incredintat spre crestere si educare (sau i s-a stabilit domiciliul la mine).
   La data de ………., in lipsa mea, paratul(a) a luat copilul si l-a dus la domiciliul sau (al parintilor sau al concubinei(ului) etc.), fapta care poate avea consecinte grave asupra bunei dezvoltari fizice, asupra cresterii si dezvoltarii minorului. De aceea, va rog sa apreciati ca este in interesul minorului sa-mi fie inapoiat si sa pronuntati in acest sens o hotarare.
   In drept, imi intemeiez actiunea pe dispozitia art. 103 C. fam.
   In dovedirea actiunii inteleg sa ma servesc de interogatoriul paratului(ei), de ancheta sociala care va fi efectuata de autoritatea tutelara si de declaratiile martorilor: …………… ………………. ……………..
   Depun actiunea in dublu exemplar, timbrata cu timbru fiscal in valoare de ………. lei, copia sentintei civile precitata si timbrul judiciar in valoare de ……… lei.
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI ……………

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships