DOMNULE PRESEDINTE,
            Subsemnatul(a)…………, domiciliat(a) in…………., creditor in dosarul de executare nr………..al acestei instante, debitor(oare) fiind……………… , domiciliat(a) in……….. , impotriva caruia s-au emis formele de executare in dosarul nr………/…….. al executorului judecatoresc………….………..in vederea urmaririi imobilului situat in………….., pentru ca asupra aceluiasi imobil au facut forme de executare si alti creditori si anume: ……………..,  ce formeaza obiectul dosarului de executare nr ………/…….. al executorului judecatoresc……….
            In baza art.374 indice 4 alin.1 din C.proc.civ., va rog sa pronuntati o incheiere prin care sa dispuneti REUNIREA ACESTOR DOSARE DE EXECUTARE, pentru a se face o singura executare de catre executorul judecatoresc (cel care a indeplinit actul de executare cel mai inaintat sau cel care a inceput cel dintai executarea , daca executarile sunt in acelasi stadiu).
            Data,                                                                                                             Semnatura,
            ………………                                                                                              …………..
DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI………….

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships